{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Vårdenhetschef?

Medellönen för en Vårdenhetschef är

71 100 kr

i månaden.

Medellöner för Vårdenhetschef

Snittlön
Snittlön 71 100 kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor 69 800 kr

Så mycket tjänar en Vårdenhetschef i Sverige

Den senaste statistiken visar att en Vårdenhetschef tjänar 71 100 kr i månadslön i snitt.

Beroende på var en Vårdenhetschef arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Vårdföreståndare, Vårdcentralföreståndare och Vårdcentralchef kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Vårdenhetschef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Vårdenhetschef på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Underställd landstingsdirektör, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom hälso- och sjukvård, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Vårdenhetschef tjänar?

Känner du en Vårdenhetschef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Vårdenhetschef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Vårdenhetschef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 65 300 kr - kr
45-54 58 900 kr - kr
55-64 68 000 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 60 900 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Vårdenhetschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 61 000 kr 44 300 kr
55-64 69 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 59 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 57 100 kr 51 300 kr
35-44 73 700 kr 78 700 kr
45-54 77 600 kr 94 000 kr
55-64 78 600 kr 97 000 kr
65-66 83 500 kr 115 100 kr
Genomsnitt 77 600 kr 93 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Vårdenhetschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 55 700 kr 32 300 kr
35-44 75 500 kr 37 000 kr
45-54 82 600 kr 39 600 kr
55-64 83 600 kr 39 400 kr
65-66 91 800 kr 41 000 kr
Genomsnitt 82 100 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 59 100 kr 60 900 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 75 300 kr 72 500 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 50 000 kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 80 800 kr 78 700 kr 86 100 kr
Norra Mellansverige 76 700 kr 75 200 kr 80 700 kr
Riket 82 100 kr 77 600 kr 93 100 kr
Småland med öarna 70 500 kr 68 500 kr 76 900 kr
Stockholm 92 400 kr 85 000 kr 107 300 kr
Sydsverige 80 200 kr 76 400 kr 92 700 kr
Västsverige 83 900 kr 79 800 kr 92 900 kr
Östra Mellansverige 90 300 kr 84 200 kr 101 400 kr
Övre Norrland 70 900 kr 67 400 kr 79 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vårdenhetschef, ligger på 98 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom regionsektorn och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 98 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vårdenhetschef, ligger på 50 000 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor i Västsverige.

Variationer i lön inom Vårdenhetschef

Yrkestitel Kvinna Man
Chefsöverläkare 52 000 kr 62 800 kr
Sjukvårdsföreståndare 69 800 kr - kr
Sjuksköterska avdelningsföreståndare 69 800 kr - kr
Sjukhemschef 69 800 kr - kr
Primärvårdschef 69 800 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Vårdenhetschef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Vårdenhetschef

Visste du att en Vårdenhetschef i snitt har liknande lön som en Fondförvaltare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Vårdenhetschef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken