{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Chefssjuksköterska?

Medellönen för en Chefssjuksköterska är

71 100 kr

i månaden.

Medellöner för Chefssjuksköterska

Snittlön
Snittlön 71 100 kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor 69 800 kr

Så mycket tjänar en Chefssjuksköterska i Sverige

I Sverige tjänar en Chefssjuksköterska i snitt 71 100 kr i månadslön.

Beroende på var en Chefssjuksköterska arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Vårdenhetschef, Vårdföreståndare och Vårdcentralföreståndare.

Vad gör en Chefssjuksköterska?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Chefssjuksköterska på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Underställd landstingsdirektör, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom hälso- och sjukvård, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Chefssjuksköterska tjänar?

Känner du en Chefssjuksköterska? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Chefssjuksköterska

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Chefssjuksköterska löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 65 300 kr - kr
45-54 58 900 kr - kr
55-64 68 000 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 60 900 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Chefssjuksköterska Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 61 000 kr 44 300 kr
55-64 69 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 59 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 57 100 kr 51 300 kr
35-44 73 700 kr 78 700 kr
45-54 77 600 kr 94 000 kr
55-64 78 600 kr 97 000 kr
65-66 83 500 kr 115 100 kr
Genomsnitt 77 600 kr 93 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Chefssjuksköterska Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 55 700 kr 32 300 kr
35-44 75 500 kr 37 000 kr
45-54 82 600 kr 39 600 kr
55-64 83 600 kr 39 400 kr
65-66 91 800 kr 41 000 kr
Genomsnitt 82 100 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 59 100 kr 60 900 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 75 300 kr 72 500 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 50 000 kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 80 800 kr 78 700 kr 86 100 kr
Norra Mellansverige 76 700 kr 75 200 kr 80 700 kr
Riket 82 100 kr 77 600 kr 93 100 kr
Småland med öarna 70 500 kr 68 500 kr 76 900 kr
Stockholm 92 400 kr 85 000 kr 107 300 kr
Sydsverige 80 200 kr 76 400 kr 92 700 kr
Västsverige 83 900 kr 79 800 kr 92 900 kr
Östra Mellansverige 90 300 kr 84 200 kr 101 400 kr
Övre Norrland 70 900 kr 67 400 kr 79 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som chefssjuksköterska, ligger på 98 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom regionsektorn och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 98 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som chefssjuksköterska, ligger på 50 000 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor i Västsverige.

Variationer i lön inom Chefssjuksköterska

Yrkestitel Kvinna Man
Chefsöverläkare 52 000 kr 62 800 kr
Vårdenhetschef 69 800 kr - kr
Tandvårdschef 69 800 kr - kr
Sjukvårdsföreståndare 69 800 kr - kr
Sjuksköterska avdelningsföreståndare 69 800 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Chefssjuksköterska

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Chefssjuksköterska

Visste du att en Chefssjuksköterska i snitt har liknande lön som en Fondförvaltare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Chefssjuksköterska inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken