{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef?

Medellönen för en Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef är
73 000 kr
i månaden.

Medellöner för Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

Snittlön
Snittlön 73 000 kr
Man
Män 85 500 kr
Kvinna
Kvinnor 68 500 kr

Så mycket tjänar en Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef i Sverige

En Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef i Sverige tjänar i snitt 73 000 kr i månadslön.

Lönen för en Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Vårdenhetschef , Vårdföreståndare  och Vårdcentralföreståndare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Underställd landstingsdirektör, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom hälso- och sjukvård, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef tjänar?

Känner du en Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 55 400 kr - kr
45-54 60 300 kr - kr
55-64 63 900 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 59 600 kr 73 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 57 200 kr 39 600 kr
45-54 63 000 kr 42 700 kr
55-64 69 700 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 62 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 52 300 kr 63 900 kr
35-44 69 600 kr 80 800 kr
45-54 75 800 kr 91 000 kr
55-64 76 600 kr 96 200 kr
65-66 78 700 kr 106 400 kr
Genomsnitt 75 300 kr 91 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 57 000 kr 31 400 kr
35-44 73 200 kr 36 200 kr
45-54 80 400 kr 38 600 kr
55-64 82 000 kr 38 400 kr
65-66 86 300 kr 40 300 kr
Genomsnitt 80 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 62 600 kr 59 600 kr 73 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 71 800 kr 66 700 kr - kr
Sydsverige 62 100 kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 78 200 kr 77 300 kr 79 800 kr
Norra Mellansverige 74 100 kr 70 700 kr 84 100 kr
Riket 80 200 kr 75 300 kr 91 800 kr
Småland med öarna 69 300 kr 66 600 kr 76 500 kr
Stockholm 90 900 kr 83 700 kr 104 300 kr
Sydsverige 79 100 kr 74 900 kr 92 000 kr
Västsverige 81 100 kr 76 800 kr 91 200 kr
Östra Mellansverige 87 000 kr 80 600 kr 99 600 kr
Övre Norrland 70 100 kr 67 100 kr 79 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef, ligger på 99 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i Östra Mellansverige. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 96 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef, ligger på 51 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor i Övre Norrland. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 55 000 kr.

Variationer i lön inom Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

Yrkestitel Kvinna Man
Vårdenhetschef 68 500 kr 85 500 kr
Sjukvårdsföreståndare 68 500 kr 85 500 kr
Sjuksköterska avdelningsföreståndare 68 500 kr 85 500 kr
Sjukhemschef 68 500 kr 85 500 kr
Chefsöverläkare 49 600 kr 58 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken