{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning?

Medellönen för en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning är
48 400 kr
i månaden.

Medellöner för Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning

Snittlön
Snittlön 48 400 kr
Man
Män 49 600 kr
Kvinna
Kvinnor 44 900 kr

Så mycket tjänar en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning i Sverige

En Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning i Sverige tjänar i snitt 48 400 kr i månadslön.

Lönen för en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Byggnadsingenjör , Civilingenjör inom bygg  och Civilingenjör, anläggning  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning på följande sätt:
Utvecklar konstruktionsmetoder, produkter, tjänster och material inom byggnadsteknik samt väg- och vattenbyggnadsteknik. Leder och planerar projekterings- och konstruktionsarbete samt genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Ansvarar för besiktning och kontroller av byggande, material m.m. Utarbetar riktlinjer och metoder för kvalitetssäkring.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning tjänar?

Känner du en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 38 100 kr 39 700 kr
35-44 46 200 kr 48 900 kr
45-54 51 800 kr 55 100 kr
55-64 48 700 kr 53 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 44 800 kr 49 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 39 200 kr 33 800 kr
35-44 48 200 kr 39 600 kr
45-54 54 200 kr 42 700 kr
55-64 53 100 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 48 300 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 37 000 kr 38 600 kr
35-44 45 000 kr 49 600 kr
45-54 55 600 kr 55 400 kr
55-64 57 000 kr 56 600 kr
65-66 - kr 51 500 kr
Genomsnitt 47 500 kr 53 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 37 500 kr 31 400 kr
35-44 47 400 kr 36 200 kr
45-54 55 500 kr 38 600 kr
55-64 56 700 kr 38 400 kr
65-66 51 500 kr 40 300 kr
Genomsnitt 51 100 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 45 200 kr - kr 46 000 kr
Norra Mellansverige 45 300 kr 41 900 kr 46 400 kr
Riket 48 300 kr 44 800 kr 49 600 kr
Småland med öarna 46 800 kr 40 700 kr 48 100 kr
Stockholm 52 000 kr 47 100 kr 53 600 kr
Sydsverige 47 000 kr 46 100 kr 47 200 kr
Västsverige 46 200 kr 43 700 kr 47 500 kr
Östra Mellansverige 47 900 kr 45 000 kr 48 800 kr
Övre Norrland 44 700 kr 41 700 kr 45 800 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 54 000 kr - kr 54 900 kr
Riket 51 100 kr 47 500 kr 53 300 kr
Småland med öarna 50 600 kr - kr - kr
Stockholm 57 900 kr 55 300 kr 59 700 kr
Sydsverige 50 600 kr 47 900 kr 51 900 kr
Västsverige 44 400 kr 41 000 kr 47 800 kr
Östra Mellansverige 52 300 kr 50 200 kr 53 100 kr
Övre Norrland 54 700 kr 52 700 kr 55 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning, ligger på 59 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 57 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning, ligger på 37 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 38 600 kr.

Variationer i lön inom Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning

Yrkestitel Kvinna Man
Logistiker 42 100 kr 45 100 kr
Byggnadsingenjör 44 900 kr 49 600 kr
Civilingenjör inom telekommunikation 49 200 kr 50 900 kr
Elektronikingenjör 49 200 kr 50 900 kr
Maskiningenjör 44 600 kr 46 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning

Visste du att en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning i snitt har liknande lön som en VD kurativ verksamhet?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken