{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad?

Medellönen för en Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad är

50 200 kr

i månaden.

Medellöner för Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad

Snittlön
Snittlön 50 200 kr
Man
Män 51 300 kr
Kvinna
Kvinnor 47 100 kr

Så mycket tjänar en Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad i Sverige

I Sverige tjänar en Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad i snitt 50 200 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Byggnadsingenjör, Civilingenjör inom bygg och Civilingenjör, anläggning.

Vad gör en Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad på följande sätt:
Utvecklar konstruktionsmetoder, produkter, tjänster och material inom byggnadsteknik samt väg- och vattenbyggnadsteknik. Leder och planerar projekterings- och konstruktionsarbete samt genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Ansvarar för besiktning och kontroller av byggande, material m.m. Utarbetar riktlinjer och metoder för kvalitetssäkring.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad tjänar?

Känner du en Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 41 100 kr 41 700 kr
35-44 47 400 kr 49 900 kr
45-54 51 100 kr 55 100 kr
55-64 54 100 kr 58 300 kr
65-66 - kr 68 800 kr
Genomsnitt 47 000 kr 51 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 41 500 kr 35 200 kr
35-44 49 300 kr 41 000 kr
45-54 53 900 kr 44 300 kr
55-64 57 700 kr 42 300 kr
65-66 68 600 kr 38 200 kr
Genomsnitt 50 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 900 kr 43 700 kr
35-44 47 900 kr 50 500 kr
45-54 57 000 kr 55 200 kr
55-64 58 900 kr 58 900 kr
65-66 - kr 60 600 kr
Genomsnitt 53 200 kr 55 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 41 600 kr 32 300 kr
35-44 49 300 kr 37 000 kr
45-54 55 900 kr 39 600 kr
55-64 58 900 kr 39 400 kr
65-66 63 600 kr 41 000 kr
Genomsnitt 54 500 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 46 000 kr - kr 46 900 kr
Norra Mellansverige 45 900 kr 42 200 kr 47 300 kr
Riket 50 100 kr 47 000 kr 51 200 kr
Småland med öarna 45 600 kr 47 100 kr 45 200 kr
Stockholm 53 200 kr 48 400 kr 55 000 kr
Sydsverige 48 000 kr 46 200 kr 48 500 kr
Västsverige 51 200 kr 47 500 kr 52 900 kr
Östra Mellansverige 49 500 kr 47 200 kr 50 200 kr
Övre Norrland 46 000 kr 43 100 kr 47 100 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 55 300 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 51 700 kr - kr 50 800 kr
Riket 54 500 kr 53 200 kr 55 200 kr
Småland med öarna 48 000 kr - kr - kr
Stockholm 60 100 kr 57 800 kr 61 900 kr
Sydsverige 52 600 kr 50 000 kr 53 300 kr
Västsverige 49 500 kr 46 900 kr 51 400 kr
Östra Mellansverige 53 400 kr 52 900 kr 53 700 kr
Övre Norrland 53 300 kr 53 700 kr 53 200 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som civilingenjör inom väg och vattenbyggnad, ligger på 68 800 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som civilingenjör inom väg och vattenbyggnad, ligger på 39 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad

Yrkestitel Kvinna Man
Logistiker 45 200 kr 47 400 kr
Byggnadsingenjör 47 100 kr 51 300 kr
Civilingenjör inom telekommunikation 50 100 kr 52 100 kr
Elektronikingenjör 50 100 kr 52 100 kr
Maskiningenjör 45 600 kr 48 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad

Visste du att en Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad i snitt har liknande lön som en VD kurativ verksamhet?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken