{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef?

Medellönen för en Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef är
56 500 kr
i månaden.

Medellöner för Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef

Snittlön
Snittlön 56 500 kr
Man
Män 59 000 kr
Kvinna
Kvinnor 53 500 kr

Så mycket tjänar en Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef i Sverige

En Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef i Sverige tjänar i snitt 56 500 kr i månadslön.

Lönen för en Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Apotekschef , Varuhuschef  och Läkemedelsansvarig Apotekschef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande verksamheten inom handel, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef tjänar?

Känner du en Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 41 100 kr - kr
35-44 51 400 kr 57 900 kr
45-54 59 500 kr 65 300 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 53 500 kr 59 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 43 300 kr 33 800 kr
35-44 55 600 kr 39 600 kr
45-54 62 400 kr 42 700 kr
55-64 60 300 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 56 500 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 56 500 kr 53 500 kr 59 000 kr
Småland med öarna 62 000 kr - kr - kr
Stockholm 55 800 kr 56 100 kr 55 400 kr
Sydsverige 58 600 kr - kr - kr
Västsverige 56 600 kr - kr 59 000 kr
Östra Mellansverige 57 500 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef, ligger på 71 000 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef, ligger på 41 100 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef

Yrkestitel Kvinna Man
Apotekschef 53 500 kr 59 000 kr
Varuhuschef 53 500 kr 59 000 kr
Läkemedelsansvarig Apotekschef 53 500 kr 59 000 kr
Centrumledare 53 500 kr 59 000 kr
Butikschef 47 100 kr 47 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef

Visste du att en Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef i snitt har liknande lön som en Daghemsföreståndare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken