{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Läkemedelsansvarig Apotekschef ?

Medellönen för en Läkemedelsansvarig Apotekschef är

60 200 kr

i månaden.

Medellöner för Läkemedelsansvarig Apotekschef

Snittlön
Snittlön 60 200 kr
Man
Män 63 500 kr
Kvinna
Kvinnor 56 100 kr

Så mycket tjänar en Läkemedelsansvarig Apotekschef i Sverige

I Sverige tjänar en Läkemedelsansvarig Apotekschef i snitt 60 200 kr i månadslön.

Beroende på var en Läkemedelsansvarig Apotekschef arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Apotekschef, Varuhuschef och Uthyrningschef.

Vad gör en Läkemedelsansvarig Apotekschef ?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Läkemedelsansvarig Apotekschef på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande verksamheten inom handel, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Läkemedelsansvarig Apotekschef tjänar?

Känner du en Läkemedelsansvarig Apotekschef ? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Läkemedelsansvarig Apotekschef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Läkemedelsansvarig Apotekschef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 54 800 kr 65 600 kr
45-54 59 700 kr 64 600 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 56 100 kr 63 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Läkemedelsansvarig Apotekschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 48 100 kr 35 200 kr
35-44 60 000 kr 41 000 kr
45-54 63 000 kr 44 300 kr
55-64 64 800 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 60 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Läkemedelsansvarig Apotekschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 60 200 kr 56 100 kr 63 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 59 100 kr 54 600 kr 63 700 kr
Sydsverige 59 800 kr - kr - kr
Västsverige 61 500 kr - kr 63 100 kr
Östra Mellansverige 57 800 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som läkemedelsansvarig apotekschef , ligger på 76 100 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som läkemedelsansvarig apotekschef , ligger på 48 100 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Läkemedelsansvarig Apotekschef

Yrkestitel Kvinna Man
Apotekschef 56 100 kr 63 500 kr
Varuhuschef 56 100 kr 63 500 kr
Partihandlare 56 100 kr 63 500 kr
Centrumledare 56 100 kr 63 500 kr
Butikschef 44 900 kr 49 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Läkemedelsansvarig Apotekschef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Läkemedelsansvarig Apotekschef

Visste du att en Läkemedelsansvarig Apotekschef i snitt har liknande lön som en Äldreomsorgschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Läkemedelsansvarig Apotekschef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken