{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Regionchef inom handel?

Medellönen för en Regionchef inom handel är
56 500 kr
i månaden.

Medellöner för Regionchef inom handel

Snittlön
Snittlön 56 500 kr
Man
Män 59 000 kr
Kvinna
Kvinnor 53 500 kr

Så mycket tjänar en Regionchef inom handel i Sverige

En Regionchef inom handel i Sverige tjänar i snitt 56 500 kr i månadslön.

Lönen för en Regionchef inom handel kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Regionchef inom handel så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Regionchef inom handel ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Apotekschef , Varuhuschef  och Läkemedelsansvarig Apotekschef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Regionchef inom handel?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Regionchef inom handel på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande verksamheten inom handel, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Regionchef inom handel tjänar?

Känner du en Regionchef inom handel? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Regionchef inom handel

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Regionchef inom handel löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 41 100 kr - kr
35-44 51 400 kr 57 900 kr
45-54 59 500 kr 65 300 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 53 500 kr 59 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Regionchef inom handel Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 43 300 kr 33 800 kr
35-44 55 600 kr 39 600 kr
45-54 62 400 kr 42 700 kr
55-64 60 300 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 56 500 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Regionchef inom handel Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 56 500 kr 53 500 kr 59 000 kr
Småland med öarna 62 000 kr - kr - kr
Stockholm 55 800 kr 56 100 kr 55 400 kr
Sydsverige 58 600 kr - kr - kr
Västsverige 56 600 kr - kr 59 000 kr
Östra Mellansverige 57 500 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som regionchef inom handel, ligger på 71 000 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som regionchef inom handel, ligger på 41 100 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Regionchef inom handel

Yrkestitel Kvinna Man
Apotekschef 53 500 kr 59 000 kr
Varuhuschef 53 500 kr 59 000 kr
Läkemedelsansvarig Apotekschef 53 500 kr 59 000 kr
Centrumledare 53 500 kr 59 000 kr
Butikschef 47 100 kr 47 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Regionchef inom handel

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Regionchef inom handel

Visste du att en Regionchef inom handel i snitt har liknande lön som en Daghemsföreståndare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Regionchef inom handel inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken