{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Expeditör?

Medellönen för en Expeditör är

27 600 kr

i månaden.

Medellöner för Expeditör

Snittlön
Snittlön 27 600 kr
Man
Män 27 400 kr
Kvinna
Kvinnor 27 700 kr

Så mycket tjänar en Expeditör i Sverige

Månadslönen för en Expeditör i Sverige är i snitt 27 600 kr.

Beroende på var en Expeditör arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom administration och kundtjänst där yrket Expeditör ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Växeltelefonist, Telefonist och Taxitelefonist.

Vad gör en Expeditör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Expeditör på följande sätt:
Tar emot och kopplar telefonsamtal. Ger upplys­ningar, tar emot meddelanden och lämnar besked. Sköter växel samt hänvisnings- och personsökningssystem.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Expeditör tjänar?

Känner du en Expeditör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Expeditör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Expeditör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 24 200 kr - kr
25-34 26 000 kr 26 500 kr
35-44 27 900 kr - kr
45-54 29 300 kr - kr
55-64 29 300 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 27 500 kr 27 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Expeditör Genomsnitt alla yrken
18-24 24 700 kr 28 100 kr
25-34 26 200 kr 35 200 kr
35-44 28 000 kr 41 000 kr
45-54 29 400 kr 44 300 kr
55-64 29 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 27 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 26 700 kr 28 200 kr
25-34 29 200 kr 30 100 kr
35-44 29 700 kr 31 700 kr
45-54 30 200 kr 31 200 kr
55-64 28 900 kr 29 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 29 400 kr 30 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Expeditör Genomsnitt alla yrken
18-24 27 500 kr 26 000 kr
25-34 29 500 kr 32 300 kr
35-44 30 300 kr 37 000 kr
45-54 30 400 kr 39 600 kr
55-64 28 900 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 29 600 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 24 100 kr 23 800 kr - kr
Riket 27 300 kr 27 500 kr 27 000 kr
Småland med öarna 25 200 kr - kr - kr
Stockholm 28 900 kr 28 800 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 30 600 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 27 400 kr 27 600 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 27 800 kr 27 900 kr 27 300 kr
Norra Mellansverige 28 000 kr 28 000 kr - kr
Riket 29 600 kr 29 400 kr 30 400 kr
Småland med öarna 26 400 kr 26 400 kr 26 800 kr
Stockholm 28 500 kr 28 800 kr 27 800 kr
Sydsverige 29 000 kr 28 600 kr 29 900 kr
Västsverige 31 100 kr 30 700 kr 31 700 kr
Östra Mellansverige 29 000 kr 28 500 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som expeditör, ligger på 31 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som expeditör, ligger på 23 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor i Norra Mellansverige.

Variationer i lön inom Expeditör

Yrkestitel Kvinna Man
Resekonsult 31 300 kr 32 900 kr
Kundmottagare 28 900 kr 29 900 kr
Telefonist 27 700 kr 27 400 kr
Växeltelefonist 27 700 kr 27 400 kr
Nattreceptionist 27 600 kr 27 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Expeditör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Expeditör

Visste du att en Expeditör i snitt har liknande lön som en Nattreceptionist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Expeditör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken