{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Farmaceut receptarie?

Medellönen för en Farmaceut receptarie är
39 000 kr
i månaden.

Medellöner för Farmaceut receptarie

Snittlön
Snittlön 39 000 kr
Man
Män 40 900 kr
Kvinna
Kvinnor 38 700 kr

Så mycket tjänar en Farmaceut receptarie i Sverige

En Farmaceut receptarie i Sverige tjänar i snitt 39 000 kr i månadslön.

Lönen för en Farmaceut receptarie kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Farmaceut receptarie så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Farmaceut receptarie ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Receptarie ,  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Farmaceut receptarie?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Farmaceut receptarie på följande sätt:
Bereder, expedierar, marknadsför och kvalitetskontrollerar läkemedel inom exempelvis apotek, läkemedelsindustri och sjukhus. Ger råd om läkemedel och hälsa.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Farmaceut receptarie tjänar?

Känner du en Farmaceut receptarie? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Farmaceut receptarie

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Farmaceut receptarie löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 36 000 kr - kr
25-34 37 200 kr 39 900 kr
35-44 38 500 kr 41 200 kr
45-54 39 400 kr - kr
55-64 40 800 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 38 800 kr 41 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Farmaceut receptarie Genomsnitt alla yrken
18-24 36 600 kr 27 000 kr
25-34 37 700 kr 33 800 kr
35-44 39 000 kr 39 600 kr
45-54 39 700 kr 42 700 kr
55-64 40 900 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 39 100 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 34 100 kr 35 500 kr
35-44 36 900 kr 35 300 kr
45-54 38 900 kr - kr
55-64 39 900 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 37 600 kr 37 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Farmaceut receptarie Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 34 200 kr 31 400 kr
35-44 36 800 kr 36 200 kr
45-54 38 800 kr 38 600 kr
55-64 40 200 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 37 600 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 39 800 kr 39 600 kr - kr
Norra Mellansverige 39 200 kr 38 800 kr - kr
Riket 39 100 kr 38 800 kr 41 000 kr
Småland med öarna 39 100 kr 38 500 kr - kr
Stockholm 39 900 kr 39 600 kr 41 300 kr
Sydsverige 39 400 kr 39 200 kr - kr
Västsverige 37 700 kr 37 600 kr - kr
Östra Mellansverige 39 400 kr 38 900 kr 42 200 kr
Övre Norrland 38 000 kr 37 800 kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 38 600 kr 38 600 kr - kr
Riket 37 600 kr 37 600 kr 37 000 kr
Småland med öarna 37 000 kr 37 000 kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 36 200 kr 36 300 kr - kr
Östra Mellansverige 38 300 kr 38 300 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som farmaceut receptarie, ligger på 42 200 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Östra Mellansverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som farmaceut receptarie, ligger på 34 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 35 300 kr.

Variationer i lön inom Farmaceut receptarie

Yrkestitel Kvinna Man
Biomedicinsk analytiker 35 800 kr 36 000 kr
Laboratorieassistent 35 800 kr 36 000 kr
Receptarie 38 700 kr 40 900 kr
Tandtekniker 33 800 kr 37 600 kr
Laboratorieingenjör 36 300 kr 38 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Farmaceut receptarie

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Farmaceut receptarie

Visste du att en Farmaceut receptarie i snitt har liknande lön som en VD hotell?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Farmaceut receptarie inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken