{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Fasadrenoverare?

Medellönen för en Fasadrenoverare är

32 900 kr

i månaden.

Medellöner för Fasadrenoverare

Snittlön
Snittlön 32 900 kr
Man
Män 32 900 kr
Kvinna
Kvinnor 31 900 kr

Så mycket tjänar en Fasadrenoverare i Sverige

I Sverige tjänar en Fasadrenoverare i snitt 32 900 kr i månadslön.

Lönen för en Fasadrenoverare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Fasadrenoverare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom byggverksamhet och tillverkning där yrket Fasadrenoverare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Montör, Byggnadsarbetare och Rivningsarbetare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Fasadrenoverare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Fasadrenoverare på följande sätt:
Utför annat bygg- och anläggningsarbete än inom 7111–7116. Exempel på arbetsuppgifter: Lägger ner och sammanfogar rör av betong, metall eller plast. Utför olika arbetsuppgifter i samband med husbyggen och byggreparationer, t.ex. byggnadsträ- och betongarbete. Monterar fabrikstillverkade betongelement.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Fasadrenoverare tjänar?

Känner du en Fasadrenoverare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Fasadrenoverare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Fasadrenoverare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 31 100 kr
25-34 31 600 kr 33 200 kr
35-44 - kr 32 800 kr
45-54 - kr 33 200 kr
55-64 - kr 35 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 31 900 kr 32 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Fasadrenoverare Genomsnitt alla yrken
18-24 31 100 kr 28 100 kr
25-34 33 100 kr 35 200 kr
35-44 32 800 kr 41 000 kr
45-54 33 200 kr 44 300 kr
55-64 35 700 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 32 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr 30 500 kr
45-54 - kr 32 000 kr
55-64 - kr 31 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 31 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Fasadrenoverare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 31 000 kr 37 000 kr
45-54 32 000 kr 39 600 kr
55-64 31 600 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 31 500 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 31 100 kr - kr 31 000 kr
Riket 32 900 kr 31 900 kr 32 900 kr
Småland med öarna 32 100 kr - kr 32 200 kr
Stockholm 29 900 kr - kr 29 800 kr
Sydsverige 34 400 kr - kr 34 500 kr
Västsverige 32 200 kr - kr 32 200 kr
Östra Mellansverige 35 300 kr - kr 35 400 kr
Övre Norrland 35 300 kr - kr 35 600 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 31 500 kr - kr 31 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 31 500 kr - kr 31 400 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som fasadrenoverare, ligger på 35 800 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som fasadrenoverare, ligger på 29 800 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Variationer i lön inom Fasadrenoverare

Yrkestitel Kvinna Man
Plattsättare - kr 36 100 kr
Murare - kr 36 100 kr
Ställningsbyggare - kr 33 100 kr
Montör 31 900 kr 32 900 kr
Byggnadsarbetare 31 900 kr 32 900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Fasadrenoverare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Fasadrenoverare

Visste du att en Fasadrenoverare i snitt har liknande lön som en Sfi lärare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Fasadrenoverare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken