{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Företagsgymnast?

Medellönen för en Företagsgymnast är
48 600 kr
i månaden.

Medellöner för Företagsgymnast

Snittlön
Snittlön 48 600 kr
Man
Män 49 200 kr
Kvinna
Kvinnor 48 000 kr

Så mycket tjänar en Företagsgymnast i Sverige

En Företagsgymnast i Sverige tjänar i snitt 48 600 kr i månadslön.

Lönen för en Företagsgymnast kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Företagsgymnast så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Företagsgymnast ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Arbetsmiljöinspektör , Arbetsmiljöingenjör  och Ergonom  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Företagsgymnast?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Företagsgymnast på följande sätt:
Inspekterar arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter följs. Kartlägger och analyserar arbetsmiljö för att garantera och stärka hälsosamma arbetsförhållanden. Mäter hälsorisker och utreder arbetsskador. Informerar om risker samt föreslår och genomför lösningar för att förebygga sjukdom eller skada.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Företagsgymnast tjänar?

Känner du en Företagsgymnast? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Företagsgymnast

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Företagsgymnast löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 47 600 kr 50 800 kr
45-54 52 300 kr 49 000 kr
55-64 - kr 52 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 49 200 kr 50 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Företagsgymnast Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 41 300 kr 33 800 kr
35-44 49 200 kr 39 600 kr
45-54 50 400 kr 42 700 kr
55-64 52 100 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 49 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 000 kr 41 000 kr
35-44 42 800 kr 44 200 kr
45-54 44 800 kr 45 200 kr
55-64 46 300 kr 46 200 kr
65-66 44 200 kr - kr
Genomsnitt 44 400 kr 45 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Företagsgymnast Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 39 500 kr 31 400 kr
35-44 43 400 kr 36 200 kr
45-54 45 000 kr 38 600 kr
55-64 46 300 kr 38 400 kr
65-66 45 500 kr 40 300 kr
Genomsnitt 44 800 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 49 600 kr 49 200 kr 50 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 52 100 kr 52 100 kr 52 100 kr
Sydsverige 50 300 kr - kr - kr
Västsverige 48 900 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 47 200 kr - kr 47 600 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 46 100 kr 46 500 kr 45 400 kr
Norra Mellansverige 44 300 kr 42 200 kr 46 300 kr
Riket 44 800 kr 44 400 kr 45 300 kr
Småland med öarna 45 800 kr 45 300 kr 46 400 kr
Stockholm 45 900 kr 46 200 kr 45 400 kr
Sydsverige 45 900 kr 46 600 kr 45 100 kr
Västsverige 45 800 kr 45 600 kr 46 000 kr
Östra Mellansverige 41 800 kr 40 500 kr 43 800 kr
Övre Norrland 45 000 kr 45 400 kr 44 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som företagsgymnast, ligger på 52 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 52 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som företagsgymnast, ligger på 37 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 37 500 kr.

Variationer i lön inom Företagsgymnast

Yrkestitel Kvinna Man
Livsmedelsinspektör 36 900 kr 38 300 kr
Civilingenjör inom bioteknik 41 600 kr 41 200 kr
Miljökonsult 41 600 kr 41 200 kr
Miljösamordnare 41 600 kr 41 200 kr
Miljöingenjör 41 600 kr 41 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Företagsgymnast

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Företagsgymnast

Visste du att en Företagsgymnast i snitt har liknande lön som en VD kurativ verksamhet?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Företagsgymnast inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken