{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Fotoframkallare?

Medellönen för en Fotoframkallare är

32 600 kr

i månaden.

Medellöner för Fotoframkallare

Snittlön
Snittlön 32 600 kr
Man
Män 32 800 kr
Kvinna
Kvinnor 32 100 kr

Så mycket tjänar en Fotoframkallare i Sverige

I Sverige tjänar en Fotoframkallare i snitt 32 600 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Fotoframkallare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Sprängämnesarbetare, Ritbiträde och Retuschör, foto.

Vad gör en Fotoframkallare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Fotoframkallare på följande sätt:
Styr och övervakar maskiner som monterar ammunition eller bearbetar kemikalier och andra ämnen för tillverkning av ammunition, sprängämnen och fyrverkerier. Styr och övervakar maskiner inom kemiskteknisk industri som tillverkar kemikaliebaserade produkter som laminat, lim, linoleum, stearinljus, halogengaser och liknande. Styr och övervakar maskiner och utrustning som framställer och förstorar fotografiska bilder eller kopierar text, bild eller ritning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Fotoframkallare tjänar?

Känner du en Fotoframkallare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Fotoframkallare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Fotoframkallare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 32 800 kr
35-44 - kr 33 400 kr
45-54 - kr 33 300 kr
55-64 - kr 32 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 32 100 kr 32 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Fotoframkallare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 32 800 kr 35 200 kr
35-44 32 900 kr 41 000 kr
45-54 33 000 kr 44 300 kr
55-64 32 700 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 32 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Fotoframkallare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 32 600 kr 32 100 kr 32 800 kr
Småland med öarna 31 600 kr - kr 32 400 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 33 000 kr - kr 33 000 kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 36 500 kr - kr 36 500 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som fotoframkallare, ligger på 36 500 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Östra Mellansverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som fotoframkallare, ligger på 31 600 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Småland med öarna.

Variationer i lön inom Fotoframkallare

Yrkestitel Kvinna Man
Ljusstöpare 32 100 kr 32 800 kr
Ljusformare 32 100 kr 32 800 kr
Kolare 32 100 kr 32 800 kr
Framkallare 32 100 kr 32 800 kr
Fotolaborant 32 100 kr 32 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Fotoframkallare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Fotoframkallare

Visste du att en Fotoframkallare i snitt har liknande lön som en Dansare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Fotoframkallare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken