{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Hälsopedagog?

Tyvärr saknar vi för tillfället tillräckligt med data för detta yrke. Vi bygger ständigt ut våra datakällor så inom en snar framtid kommer det finnas mer data här!

Medellöner för Hälsopedagog

Snittlön
Snittlön - kr
Man
Män 37 800 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Hälsopedagog i Sverige

Vad gör en Hälsopedagog?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Hälsopedagog på följande sätt:
Planerar, leder och organiserar friskvårdsinsatser. Utreder behovet av friskvård samt utformar policy och planer för hälsofrämjande insatser i företag och organisationer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Hälsopedagog tjänar?

Känner du en Hälsopedagog? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Hälsopedagog

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Hälsopedagog löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Hälsopedagog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 23 100 kr 23 600 kr
25-34 32 900 kr 31 900 kr
35-44 36 700 kr 35 800 kr
45-54 38 400 kr 40 600 kr
55-64 38 100 kr 41 300 kr
65-66 38 400 kr 42 100 kr
Genomsnitt 36 500 kr 37 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Hälsopedagog Genomsnitt alla yrken
18-24 23 200 kr 26 000 kr
25-34 32 700 kr 32 300 kr
35-44 36 600 kr 37 000 kr
45-54 38 800 kr 39 600 kr
55-64 38 600 kr 39 400 kr
65-66 39 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 36 600 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 39 100 kr 37 000 kr 43 700 kr
Norra Mellansverige 37 300 kr 38 200 kr 32 400 kr
Riket 36 600 kr 36 500 kr 37 300 kr
Småland med öarna 37 400 kr 36 900 kr 40 200 kr
Stockholm 37 300 kr 37 100 kr 38 000 kr
Sydsverige 36 600 kr 36 300 kr 38 800 kr
Västsverige 37 400 kr 37 400 kr 37 600 kr
Östra Mellansverige 33 800 kr 33 900 kr 33 100 kr
Övre Norrland 37 800 kr 37 700 kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som hälsopedagog, ligger på 51 100 kr. Denna snittlön återfinns inom regionsektorn.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som hälsopedagog, ligger på 22 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 23 600 kr.

Variationer i lön inom Hälsopedagog

Yrkestitel Kvinna Man
Personlig tränare 32 400 kr 34 400 kr
Fotbollstränare 32 400 kr 34 400 kr
Fritidsledare 29 800 kr 29 300 kr
Hälsocoach - kr 37 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Hälsopedagog

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken