{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Handläggare, bygglov?

Medellönen för en Handläggare, bygglov är
39 900 kr
i månaden.

Medellöner för Handläggare, bygglov

Snittlön
Snittlön 39 900 kr
Man
Män 40 500 kr
Kvinna
Kvinnor 38 700 kr

Så mycket tjänar en Handläggare, bygglov i Sverige

En Handläggare, bygglov i Sverige tjänar i snitt 39 900 kr i månadslön.

Lönen för en Handläggare, bygglov kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Handläggare, bygglov så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Handläggare, bygglov ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Bygglovshandläggare , Brandingenjör  och Byggnadsinspektör  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Handläggare, bygglov?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Handläggare, bygglov på följande sätt:
Inspekterar och besiktigar byggnader, anlägg­ningar m.m. Inspekterar brandskyddssystem. Informerar och ger råd vid ny- och ombyggnationer. Gör olycksutredningar och arbetar i operativ räddningstjänst i samband med räddningsinsatser.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Handläggare, bygglov tjänar?

Känner du en Handläggare, bygglov? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Handläggare, bygglov

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Handläggare, bygglov löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 40 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Handläggare, bygglov Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 40 300 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 31 600 kr 33 200 kr
25-34 37 500 kr 37 900 kr
35-44 38 500 kr 40 800 kr
45-54 39 600 kr 41 400 kr
55-64 40 500 kr 43 200 kr
65-66 41 600 kr 43 000 kr
Genomsnitt 38 600 kr 40 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Handläggare, bygglov Genomsnitt alla yrken
18-24 32 500 kr 25 300 kr
25-34 37 700 kr 31 400 kr
35-44 39 800 kr 36 200 kr
45-54 40 600 kr 38 600 kr
55-64 42 400 kr 38 400 kr
65-66 42 500 kr 40 300 kr
Genomsnitt 39 800 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 40 300 kr - kr 40 100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 38 200 kr 37 300 kr 38 800 kr
Norra Mellansverige 37 300 kr 35 800 kr 38 200 kr
Riket 39 800 kr 38 600 kr 40 600 kr
Småland med öarna 38 200 kr 35 900 kr 39 500 kr
Stockholm 42 400 kr 41 900 kr 42 900 kr
Sydsverige 40 400 kr 38 800 kr 41 500 kr
Västsverige 40 100 kr 38 900 kr 41 100 kr
Östra Mellansverige 39 300 kr 38 200 kr 40 100 kr
Övre Norrland 38 900 kr 36 400 kr 40 300 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som handläggare, bygglov, ligger på 51 100 kr. Denna snittlön återfinns inom regionsektorn.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som handläggare, bygglov, ligger på 31 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 33 200 kr.

Variationer i lön inom Handläggare, bygglov

Yrkestitel Kvinna Man
Skattehandläggare 33 400 kr 34 500 kr
Besiktningsingenjör inom bilprovning 41 400 kr 38 100 kr
Bygglovshandläggare 38 700 kr 40 500 kr
Brandingenjör 38 700 kr 40 500 kr
Byggnadsinspektör 38 700 kr 40 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Handläggare, bygglov

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Handläggare, bygglov

Visste du att en Handläggare, bygglov i snitt har liknande lön som en Meteorolog?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Handläggare, bygglov inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken