{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Handpaketerare?

Medellönen för en Handpaketerare är
27 400 kr
i månaden.

Medellöner för Handpaketerare

Snittlön
Snittlön 27 400 kr
Man
Män 27 400 kr
Kvinna
Kvinnor 27 300 kr

Så mycket tjänar en Handpaketerare i Sverige

En Handpaketerare i Sverige tjänar i snitt 27 400 kr i månadslön.

Lönen för en Handpaketerare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Handpaketerare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion där yrket Handpaketerare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Varumärkare , Vagnsmörjare  och Uppslagare, gjuteri  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Handpaketerare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Handpaketerare på följande sätt:
Fyller och tillsluter förpackningar för hand. Etiketterar, packar, emballerar och väger gods manuellt samt sorterar produkter. Hanterar och rengör material och produkter i samband med tillverkning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Handpaketerare tjänar?

Känner du en Handpaketerare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Handpaketerare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Handpaketerare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 26 900 kr 26 700 kr
25-34 27 800 kr 26 900 kr
35-44 27 000 kr 27 600 kr
45-54 27 200 kr 28 000 kr
55-64 27 500 kr 28 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 27 300 kr 27 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Handpaketerare Genomsnitt alla yrken
18-24 26 700 kr 27 000 kr
25-34 27 200 kr 33 800 kr
35-44 27 400 kr 39 600 kr
45-54 27 700 kr 42 700 kr
55-64 28 000 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 27 300 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 23 300 kr
25-34 - kr 28 300 kr
35-44 30 400 kr 31 200 kr
45-54 29 600 kr 30 300 kr
55-64 29 700 kr 29 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 29 100 kr 29 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Handpaketerare Genomsnitt alla yrken
18-24 23 300 kr 25 300 kr
25-34 26 500 kr 31 400 kr
35-44 30 900 kr 36 200 kr
45-54 30 100 kr 38 600 kr
55-64 29 200 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 29 400 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 30 400 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 27 100 kr - kr - kr
Riket 27 300 kr 27 300 kr 27 300 kr
Småland med öarna 26 800 kr 26 800 kr 26 800 kr
Stockholm 27 500 kr 27 600 kr 27 500 kr
Sydsverige 28 100 kr 27 600 kr 28 500 kr
Västsverige 27 800 kr 27 000 kr 28 200 kr
Östra Mellansverige 26 000 kr 26 800 kr 25 900 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 28 900 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 27 300 kr 21 700 kr 29 700 kr
Riket 29 400 kr 29 100 kr 29 500 kr
Småland med öarna 31 700 kr 32 500 kr 31 500 kr
Stockholm 29 800 kr 31 300 kr 29 300 kr
Sydsverige 30 200 kr - kr - kr
Västsverige 29 200 kr 29 700 kr 28 600 kr
Östra Mellansverige 27 700 kr 28 500 kr 27 200 kr
Övre Norrland 29 900 kr - kr 30 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som handpaketerare, ligger på 32 500 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor i Småland med öarna. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 31 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som handpaketerare, ligger på 21 700 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor i Norra Mellansverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 23 300 kr.

Variationer i lön inom Handpaketerare

Yrkestitel Kvinna Man
Smörjare 27 300 kr 27 400 kr
Prismärkare 27 300 kr 27 400 kr
Etiketterare 27 300 kr 27 400 kr
Brödpackare 27 300 kr 27 400 kr

Sök lönestatistik för alla yrken