{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Smörjare?

Medellönen för en Smörjare är

28 200 kr

i månaden.

Medellöner för Smörjare

Snittlön
Snittlön 28 200 kr
Man
Män 28 600 kr
Kvinna
Kvinnor 27 500 kr

Så mycket tjänar en Smörjare i Sverige

En Smörjare i Sverige tjänar i snitt 28 200 kr i månadslön.

Lönen för en Smörjare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Smörjare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Varumärkare, Vagnsmörjare och Uppslagare, gjuteri.

Vad gör en Smörjare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Smörjare på följande sätt:
Fyller och tillsluter förpackningar för hand. Etiketterar, packar, emballerar och väger gods manuellt samt sorterar produkter. Hanterar och rengör material och produkter i samband med tillverkning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Smörjare tjänar?

Känner du en Smörjare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Smörjare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Smörjare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 26 700 kr 27 000 kr
25-34 28 100 kr 28 600 kr
35-44 27 800 kr 28 800 kr
45-54 27 200 kr 29 400 kr
55-64 27 200 kr 29 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 27 400 kr 28 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Smörjare Genomsnitt alla yrken
18-24 26 900 kr 28 100 kr
25-34 28 500 kr 35 200 kr
35-44 28 500 kr 41 000 kr
45-54 28 400 kr 44 300 kr
55-64 28 400 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 28 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 25 100 kr 29 500 kr
35-44 32 000 kr 33 800 kr
45-54 31 000 kr 32 700 kr
55-64 30 200 kr 30 900 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 30 100 kr 31 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Smörjare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 27 700 kr 32 300 kr
35-44 33 200 kr 37 000 kr
45-54 32 200 kr 39 600 kr
55-64 30 700 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 31 300 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 31 000 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 27 200 kr - kr 27 400 kr
Riket 28 200 kr 27 400 kr 28 600 kr
Småland med öarna 27 000 kr 26 600 kr 27 500 kr
Stockholm 28 600 kr 27 600 kr 29 000 kr
Sydsverige 29 200 kr 28 300 kr 29 600 kr
Västsverige 28 300 kr 28 000 kr 28 400 kr
Östra Mellansverige 27 100 kr 25 900 kr 27 400 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 30 400 kr - kr 30 800 kr
Norra Mellansverige 26 900 kr 23 100 kr 29 200 kr
Riket 31 300 kr 30 100 kr 31 800 kr
Småland med öarna 34 500 kr 35 200 kr 34 300 kr
Stockholm 31 400 kr 32 500 kr 31 100 kr
Sydsverige 31 000 kr - kr 32 100 kr
Västsverige 30 800 kr 31 000 kr 30 500 kr
Östra Mellansverige 30 100 kr 29 100 kr 30 900 kr
Övre Norrland 30 500 kr - kr 31 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som smörjare, ligger på 35 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor i Småland med öarna. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 34 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som smörjare, ligger på 23 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor i Norra Mellansverige.

Variationer i lön inom Smörjare

Yrkestitel Kvinna Man
Prismärkare 27 500 kr 28 600 kr
Handpaketerare 27 500 kr 28 600 kr
Etiketterare 27 500 kr 28 600 kr
Brödpackare 27 500 kr 28 600 kr

Sök lönestatistik för alla yrken