{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en IT security manager?

Medellönen för en IT security manager är
52 600 kr
i månaden.

Medellöner för IT security manager

Snittlön
Snittlön 52 600 kr
Man
Män 52 500 kr
Kvinna
Kvinnor 53 100 kr

Så mycket tjänar en IT security manager i Sverige

En IT security manager i Sverige tjänar i snitt 52 600 kr i månadslön.

Lönen för en IT security manager kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en IT security manager så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket IT security manager ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en IT-forensiker , Big data analyst  och Datasäkerhetschef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en IT security manager?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en IT security manager på följande sätt:
Ansvarar för IT-säkerheten i företag och orga­nisationer. Gör risk- och sårbarhetsanalyser. Utformar säkerhetslösningar och IT-säkerhets­system utifrån verksamhetens behov.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik IT security manager tjänar?

Känner du en IT security manager? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik IT security manager

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av IT security manager löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 52 000 kr
35-44 - kr 56 200 kr
45-54 - kr 50 500 kr
55-64 - kr 59 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 54 000 kr 52 800 kr

 

Ålder Genomsnitt IT security manager Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 51 200 kr 33 800 kr
35-44 56 100 kr 39 600 kr
45-54 51 300 kr 42 700 kr
55-64 58 400 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 53 000 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 38 900 kr 41 700 kr
35-44 45 800 kr 49 400 kr
45-54 51 500 kr 49 300 kr
55-64 44 100 kr 48 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 45 800 kr 48 000 kr

 

Ålder Genomsnitt IT security manager Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 41 000 kr 31 400 kr
35-44 48 900 kr 36 200 kr
45-54 49 700 kr 38 600 kr
55-64 47 300 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 47 600 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 53 000 kr 54 000 kr 52 800 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 55 800 kr 57 200 kr 55 500 kr
Sydsverige 54 200 kr - kr 54 400 kr
Västsverige 51 200 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 46 400 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 44 100 kr - kr 45 300 kr
Norra Mellansverige 43 400 kr - kr 43 400 kr
Riket 47 600 kr 45 800 kr 48 000 kr
Småland med öarna 45 200 kr - kr 43 800 kr
Stockholm 50 200 kr 47 000 kr 50 800 kr
Sydsverige 38 100 kr 41 300 kr 37 600 kr
Västsverige 40 900 kr 41 200 kr 40 600 kr
Östra Mellansverige 50 200 kr 49 700 kr 50 300 kr
Övre Norrland 45 000 kr - kr 45 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som it security manager, ligger på 59 900 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som it security manager, ligger på 37 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Sydsverige. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 38 800 kr.

Variationer i lön inom IT security manager

Yrkestitel Kvinna Man
Systemutvecklare 46 700 kr 49 200 kr
Webbutvecklare 46 700 kr 49 200 kr
IT-konsult 46 700 kr 49 200 kr
Programmerare 41 200 kr 45 900 kr
UX-designer 50 700 kr 52 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en IT security manager

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en IT security manager

Visste du att en IT security manager i snitt har liknande lön som en Förläggare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en IT security manager inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken