{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Iva sköterska?

Medellönen för en Iva sköterska är

46 800 kr

i månaden.

Medellöner för Iva sköterska

Snittlön
Snittlön 46 800 kr
Man
Män 47 000 kr
Kvinna
Kvinnor 46 800 kr

Så mycket tjänar en Iva sköterska i Sverige

I Sverige tjänar en Iva sköterska i snitt 46 800 kr i månadslön.

Beroende på var en Iva sköterska arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Iva sköterska ingår.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel Intensivvårdssjuksköterska och Sjuksköterska inom IVA.

Vad gör en Iva sköterska?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Iva sköterska på följande sätt:
Vårdar patienter med svåra sjukdomstillstånd på intensivvårdsavdelning och postoperativa avdelningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Iva sköterska tjänar?

Känner du en Iva sköterska? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Iva sköterska

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Iva sköterska löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 48 000 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Iva sköterska Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 48 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 40 400 kr 40 700 kr
35-44 44 300 kr 46 100 kr
45-54 48 000 kr 49 200 kr
55-64 50 000 kr 50 300 kr
65-66 51 600 kr 52 800 kr
Genomsnitt 46 600 kr 46 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Iva sköterska Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 40 500 kr 32 300 kr
35-44 44 700 kr 37 000 kr
45-54 48 100 kr 39 600 kr
55-64 50 000 kr 39 400 kr
65-66 51 800 kr 41 000 kr
Genomsnitt 46 600 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 48 300 kr 48 000 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 48 400 kr 48 100 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 46 600 kr 47 100 kr 44 400 kr
Norra Mellansverige 46 500 kr 46 300 kr 47 400 kr
Riket 46 600 kr 46 600 kr 46 600 kr
Småland med öarna 45 800 kr 45 800 kr 45 800 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 44 200 kr 44 400 kr 43 000 kr
Västsverige 46 600 kr 46 700 kr 45 700 kr
Östra Mellansverige 46 900 kr 46 800 kr 47 500 kr
Övre Norrland 46 300 kr 45 900 kr 47 400 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som iva sköterska, ligger på 57 500 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 53 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som iva sköterska, ligger på 40 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 40 600 kr.

Variationer i lön inom Iva sköterska

Yrkestitel Kvinna Man
Sjuksköterska 40 900 kr 42 200 kr
Anestesisjuksköterska 45 200 kr 44 700 kr
Distriktssköterska 42 400 kr 43 800 kr
Ambulanssjuksköterska 43 000 kr 44 200 kr
Barnmorska 45 600 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Iva sköterska

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Iva sköterska

Visste du att en Iva sköterska i snitt har liknande lön som en Förskolechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Iva sköterska inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken