{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Klassmorfar?

Medellönen för en Klassmorfar är

26 600 kr

i månaden.

Medellöner för Klassmorfar

Snittlön
Snittlön 26 600 kr
Man
Män 26 300 kr
Kvinna
Kvinnor 26 700 kr

Så mycket tjänar en Klassmorfar i Sverige

Månadslönen för en Klassmorfar i Sverige är i snitt 26 600 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Klassmorfar arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Service-, omsorgs- och försäljningsyrken där yrket Klassmorfar ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Elevassistent, Lärarassistent och Skolvärd kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Klassmorfar?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Klassmorfar på följande sätt:
Hjälper, stödjer och stimulerar elever i grund- och gymnasieskola med behov av särskilt stöd i skolarbetet, enskilt och i gruppsammanhang. Bistår lärare i undervisningen.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Klassmorfar tjänar?

Känner du en Klassmorfar? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Klassmorfar

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Klassmorfar löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 23 700 kr 23 300 kr
25-34 26 800 kr 26 300 kr
35-44 27 700 kr 28 100 kr
45-54 27 600 kr - kr
55-64 27 800 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 26 700 kr 26 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Klassmorfar Genomsnitt alla yrken
18-24 23 600 kr 28 100 kr
25-34 26 600 kr 35 200 kr
35-44 27 800 kr 41 000 kr
45-54 28 100 kr 44 300 kr
55-64 27 500 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 26 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 22 800 kr 22 900 kr
25-34 25 800 kr 25 900 kr
35-44 27 000 kr 27 700 kr
45-54 28 000 kr 28 400 kr
55-64 28 700 kr 29 000 kr
65-66 29 900 kr 29 700 kr
Genomsnitt 26 700 kr 26 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Klassmorfar Genomsnitt alla yrken
18-24 22 900 kr 26 000 kr
25-34 25 800 kr 32 300 kr
35-44 27 200 kr 37 000 kr
45-54 28 100 kr 39 600 kr
55-64 28 700 kr 39 400 kr
65-66 29 800 kr 41 000 kr
Genomsnitt 26 500 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 26 600 kr 26 700 kr 26 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 26 400 kr 26 000 kr 27 000 kr
Sydsverige 25 600 kr 25 700 kr - kr
Västsverige 27 000 kr 27 200 kr - kr
Östra Mellansverige 25 900 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 26 300 kr 26 600 kr 25 700 kr
Norra Mellansverige 25 900 kr 26 100 kr 25 600 kr
Riket 26 500 kr 26 700 kr 26 300 kr
Småland med öarna 26 300 kr 26 400 kr 26 300 kr
Stockholm 27 700 kr 27 900 kr 27 300 kr
Sydsverige 26 300 kr 26 500 kr 26 000 kr
Västsverige 27 000 kr 27 100 kr 26 700 kr
Östra Mellansverige 25 800 kr 25 900 kr 25 600 kr
Övre Norrland 26 900 kr 27 100 kr 26 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som klassmorfar, ligger på 30 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 30 400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som klassmorfar, ligger på 22 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 22 900 kr.

Variationer i lön inom Klassmorfar

Yrkestitel Kvinna Man
Barnskötare 25 800 kr 25 300 kr
Dagmamma 25 800 kr 25 300 kr
Dagbarnvårdare 25 800 kr 25 300 kr
Elevassistent 26 700 kr 26 300 kr
Lärarassistent 26 700 kr 26 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Klassmorfar

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Klassmorfar

Visste du att en Klassmorfar i snitt har liknande lön som en Militär?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Klassmorfar inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken