{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Lantbrukare?

Medellönen för en Lantbrukare är

26 900 kr

i månaden.

Medellöner för Lantbrukare

Snittlön
Snittlön 26 900 kr
Man
Män 26 100 kr
Kvinna
Kvinnor 30 200 kr

Så mycket tjänar en Lantbrukare i Sverige

I Sverige tjänar en Lantbrukare i snitt 26 900 kr i månadslön.

Lönen för en Lantbrukare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Lantbrukare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Bonde, Lantarbetare och Avbytare, blandad drift.

Vad gör en Lantbrukare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Lantbrukare på följande sätt:
Bedriver växtodling kombinerat med avel och uppfödning av lantbrukets husdjur eller sällskapsdjur. Odlar och skördar jordbruksväxter samt sköter djur för att använda som lantbrukets husdjur för produktion av mjölk, kött, ägg, pälsskinn m.m. eller som sällskapsdjur.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Lantbrukare tjänar?

Känner du en Lantbrukare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Lantbrukare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Lantbrukare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Lantbrukare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 26 900 kr 27 400 kr
25-34 29 100 kr 30 200 kr
35-44 32 300 kr 33 200 kr
45-54 29 100 kr 32 300 kr
55-64 32 100 kr 29 800 kr
65-66 - kr 28 300 kr
Genomsnitt 29 300 kr 30 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Lantbrukare Genomsnitt alla yrken
18-24 26 900 kr 26 000 kr
25-34 29 400 kr 32 300 kr
35-44 32 600 kr 37 000 kr
45-54 30 200 kr 39 600 kr
55-64 30 500 kr 39 400 kr
65-66 36 600 kr 41 000 kr
Genomsnitt 29 700 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 29 200 kr - kr 31 300 kr
Riket 29 700 kr 29 300 kr 30 400 kr
Småland med öarna 29 500 kr 29 600 kr 29 300 kr
Stockholm 31 700 kr 30 100 kr 35 500 kr
Sydsverige 30 900 kr 30 700 kr 31 300 kr
Västsverige 28 800 kr 28 800 kr 28 700 kr
Östra Mellansverige 29 000 kr 28 800 kr 29 500 kr
Övre Norrland 30 000 kr 29 900 kr 30 400 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som lantbrukare, ligger på 44 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 35 800 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som lantbrukare, ligger på 22 900 kr. Denna snittlön återfinns inom offentlig sektor och har en förgymnasial utbildning kortare än 9 år.

Variationer i lön inom Lantbrukare

Yrkestitel Kvinna Man
Bonde 30 200 kr 26 100 kr
Lantarbetare 30 200 kr 26 100 kr
VD inom jordbruk med blandad drift 30 200 kr 26 100 kr

Sök lönestatistik för alla yrken