{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Mediachef?

Medellönen för en Mediachef är
81 600 kr
i månaden.

Medellöner för Mediachef

Snittlön
Snittlön 81 600 kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor 80 300 kr

Så mycket tjänar en Mediachef i Sverige

En Mediachef i Sverige tjänar i snitt 81 600 kr i månadslön.

Lönen för en Mediachef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Mediachef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Mediachef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Kommunikationschef , Presschef  och Reklamchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Mediachef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Mediachef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande informations-, kommunikations- eller PR-verksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Mediachef tjänar?

Känner du en Mediachef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Mediachef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Mediachef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 65 500 kr - kr
45-54 86 800 kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 83 200 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Mediachef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 61 800 kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 83 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 61 500 kr 65 600 kr
45-54 70 500 kr 81 800 kr
55-64 72 400 kr 80 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 69 700 kr 79 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Mediachef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 60 000 kr 31 400 kr
35-44 62 200 kr 36 200 kr
45-54 73 000 kr 38 600 kr
55-64 74 600 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 71 900 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 83 200 kr 83 200 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 91 000 kr 82 500 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 67 100 kr 64 400 kr 72 600 kr
Norra Mellansverige 58 800 kr 58 800 kr - kr
Riket 71 900 kr 69 700 kr 79 100 kr
Småland med öarna 64 300 kr 64 800 kr - kr
Stockholm 81 500 kr 78 800 kr 87 600 kr
Sydsverige 67 400 kr 65 300 kr 77 100 kr
Västsverige 66 900 kr 65 600 kr 70 100 kr
Östra Mellansverige 75 200 kr 74 300 kr 78 600 kr
Övre Norrland 65 800 kr 60 900 kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som mediachef, ligger på 98 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som mediachef, ligger på 54 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor i Norra Mellansverige.

Variationer i lön inom Mediachef

Yrkestitel Kvinna Man
Kommunikationschef 80 300 kr - kr
Presschef 80 300 kr - kr
Reklamchef 80 300 kr - kr
PR chef 80 300 kr - kr
Kommunikationsdirektör 80 300 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Mediachef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Mediachef

Visste du att en Mediachef i snitt har liknande lön som en VD finansiell verksamhet?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Mediachef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken