{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en PR chef?

Medellönen för en PR chef är

76 700 kr

i månaden.

Medellöner för PR chef

Snittlön
Snittlön 76 700 kr
Man
Män 75 100 kr
Kvinna
Kvinnor 77 900 kr

Så mycket tjänar en PR chef i Sverige

En PR chef i Sverige tjänar i snitt 76 700 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en PR chef arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Kommunikationschef, Presschef och Reklamchef.

Vad gör en PR chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en PR chef på följande sätt:
Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande informations-, kommunikations- eller PR-verksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik PR chef tjänar?

Känner du en PR chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik PR chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av PR chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 90 800 kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 79 600 kr 74 900 kr

 

Ålder Genomsnitt PR chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 93 500 kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 77 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 69 300 kr - kr
35-44 62 600 kr 66 500 kr
45-54 70 600 kr 79 600 kr
55-64 72 300 kr 79 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 70 300 kr 77 600 kr

 

Ålder Genomsnitt PR chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 67 500 kr 32 300 kr
35-44 63 600 kr 37 000 kr
45-54 73 000 kr 39 600 kr
55-64 74 400 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 72 300 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 77 400 kr 79 600 kr 74 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 72 200 kr 73 800 kr 70 000 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 68 700 kr 61 700 kr 75 700 kr
Norra Mellansverige 61 800 kr 60 800 kr 67 200 kr
Riket 72 300 kr 70 300 kr 77 600 kr
Småland med öarna 64 600 kr 65 100 kr 62 600 kr
Stockholm 80 800 kr 78 500 kr 85 100 kr
Sydsverige 68 200 kr 66 500 kr 73 200 kr
Västsverige 68 100 kr 66 900 kr 72 600 kr
Östra Mellansverige 76 800 kr 76 600 kr 77 500 kr
Övre Norrland 67 100 kr 63 200 kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som pr chef, ligger på 99 700 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor och har en gymnasial utbildning på högst 2 år.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som pr chef, ligger på 56 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor i Norra Mellansverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 57 900 kr.

Variationer i lön inom PR chef

Yrkestitel Kvinna Man
Kommunikationschef 77 900 kr 75 100 kr
Presschef 77 900 kr 75 100 kr
Reklamchef 77 900 kr 75 100 kr
Mediachef 77 900 kr 75 100 kr
Kommunikationsdirektör 77 900 kr 75 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en PR chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en PR chef

Visste du att en PR chef i snitt har liknande lön som en IT-chef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en PR chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken