{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Naturvårdare, skogsarbetare?

Medellönen för en Naturvårdare, skogsarbetare är

29 600 kr

i månaden.

Medellöner för Naturvårdare, skogsarbetare

Snittlön
Snittlön 29 600 kr
Man
Män 29 700 kr
Kvinna
Kvinnor 27 900 kr

Så mycket tjänar en Naturvårdare, skogsarbetare i Sverige

Månadslönen för en Naturvårdare, skogsarbetare i Sverige är i snitt 29 600 kr.

Lönen för en Naturvårdare, skogsarbetare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Naturvårdare, skogsarbetare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Skogsarbetare, Skogshuggare och Virkesmätare.

Vad gör en Naturvårdare, skogsarbetare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Naturvårdare, skogsarbetare på följande sätt:
Driver skogsbruk. Vårdar och avverkar skog.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Naturvårdare, skogsarbetare tjänar?

Känner du en Naturvårdare, skogsarbetare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Naturvårdare, skogsarbetare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Naturvårdare, skogsarbetare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 31 600 kr
35-44 - kr 28 200 kr
45-54 - kr 30 200 kr
55-64 - kr 29 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 27 700 kr 29 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Naturvårdare, skogsarbetare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 31 600 kr 35 200 kr
35-44 27 700 kr 41 000 kr
45-54 30 300 kr 44 300 kr
55-64 29 500 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 29 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 27 400 kr
25-34 - kr 33 000 kr
35-44 31 000 kr 32 800 kr
45-54 - kr 33 900 kr
55-64 - kr 33 500 kr
65-66 - kr 35 900 kr
Genomsnitt 31 300 kr 33 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Naturvårdare, skogsarbetare Genomsnitt alla yrken
18-24 27 400 kr 26 000 kr
25-34 32 400 kr 32 300 kr
35-44 32 300 kr 37 000 kr
45-54 33 800 kr 39 600 kr
55-64 33 500 kr 39 400 kr
65-66 35 900 kr 41 000 kr
Genomsnitt 33 100 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 29 200 kr - kr 29 500 kr
Norra Mellansverige 32 200 kr - kr 32 300 kr
Riket 29 500 kr 27 700 kr 29 600 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 28 100 kr - kr 28 000 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 33 600 kr - kr 33 900 kr
Norra Mellansverige 32 600 kr 32 400 kr 32 600 kr
Riket 33 100 kr 31 300 kr 33 300 kr
Småland med öarna 33 000 kr 30 600 kr 33 600 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 30 300 kr - kr 31 000 kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 30 900 kr - kr 30 900 kr
Övre Norrland 35 300 kr - kr 35 300 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som naturvårdare, skogsarbetare, ligger på 38 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som naturvårdare, skogsarbetare, ligger på 27 100 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Naturvårdare, skogsarbetare

Yrkestitel Kvinna Man
Skogsarbetare 27 900 kr 29 700 kr
Skogshuggare 27 900 kr 29 700 kr
Virkesmätare 27 900 kr 29 700 kr
Skogsröjare 27 900 kr 29 700 kr
Trädfällare 27 900 kr 29 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Naturvårdare, skogsarbetare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Naturvårdare, skogsarbetare

Visste du att en Naturvårdare, skogsarbetare i snitt har liknande lön som en Fritidsledare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Naturvårdare, skogsarbetare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken