{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Områdeschef handikappomsorg?

Medellönen för en Områdeschef handikappomsorg är
54 200 kr
i månaden.

Medellöner för Områdeschef handikappomsorg

Snittlön
Snittlön 54 200 kr
Man
Män 50 900 kr
Kvinna
Kvinnor 55 600 kr

Så mycket tjänar en Områdeschef handikappomsorg i Sverige

En Områdeschef handikappomsorg i Sverige tjänar i snitt 54 200 kr i månadslön.

Lönen för en Områdeschef handikappomsorg kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Områdeschef handikappomsorg så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Områdeschef handikappomsorg ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Ungdomshemsföreståndare , Förläggningschef, funktions- eller mellanchef  och Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Områdeschef handikappomsorg?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Områdeschef handikappomsorg på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Under­ställd kommunchef, förvaltningschef, verkställ­ande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom socialt och kurativt arbete, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Områdeschef handikappomsorg tjänar?

Känner du en Områdeschef handikappomsorg? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Områdeschef handikappomsorg

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Områdeschef handikappomsorg löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 47 400 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Områdeschef handikappomsorg Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 52 700 kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 45 900 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 55 800 kr 56 600 kr
35-44 60 800 kr 61 600 kr
45-54 65 000 kr 64 400 kr
55-64 65 400 kr 65 100 kr
65-66 66 100 kr 60 300 kr
Genomsnitt 64 400 kr 63 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Områdeschef handikappomsorg Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 56 100 kr 31 400 kr
35-44 61 100 kr 36 200 kr
45-54 64 900 kr 38 600 kr
55-64 65 300 kr 38 400 kr
65-66 64 300 kr 40 300 kr
Genomsnitt 64 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 45 900 kr 47 400 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 51 500 kr 49 300 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 60 500 kr 60 300 kr 60 800 kr
Norra Mellansverige 61 300 kr 61 500 kr 60 400 kr
Riket 64 200 kr 64 400 kr 63 700 kr
Småland med öarna 60 300 kr 60 100 kr 60 700 kr
Stockholm 71 300 kr 71 000 kr 73 100 kr
Sydsverige 61 400 kr 61 800 kr 60 500 kr
Västsverige 65 500 kr 65 400 kr 65 700 kr
Östra Mellansverige 65 100 kr 65 300 kr 64 700 kr
Övre Norrland 58 300 kr 57 600 kr 60 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som områdeschef handikappomsorg, ligger på 78 500 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 75 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som områdeschef handikappomsorg, ligger på 45 900 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.

Variationer i lön inom Områdeschef handikappomsorg

Yrkestitel Kvinna Man
Ungdomshemsföreståndare 55 600 kr 50 900 kr
Boendeföreståndare 55 600 kr 50 900 kr
Enhetschef socialtjänst 48 900 kr 48 100 kr
Enhetschef habiliteringscenter 48 900 kr 48 100 kr
Dagcenterföreståndare 48 900 kr 48 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Områdeschef handikappomsorg

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Områdeschef handikappomsorg

Visste du att en Områdeschef handikappomsorg i snitt har liknande lön som en Kanslichef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Områdeschef handikappomsorg inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken