{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Områdeschef handikappomsorg?

Medellönen för en Områdeschef handikappomsorg är

61 000 kr

i månaden.

Medellöner för Områdeschef handikappomsorg

Snittlön
Snittlön 61 000 kr
Man
Män 62 000 kr
Kvinna
Kvinnor 60 700 kr

Så mycket tjänar en Områdeschef handikappomsorg i Sverige

I Sverige tjänar en Områdeschef handikappomsorg i snitt 61 000 kr i månadslön.

Lönen för en Områdeschef handikappomsorg kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Områdeschef handikappomsorg så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel Ungdomshemsföreståndare, Förläggningschef, funktions- eller mellanchef och Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef.

Vad gör en Områdeschef handikappomsorg?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Områdeschef handikappomsorg på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Under­ställd kommunchef, förvaltningschef, verkställ­ande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom socialt och kurativt arbete, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Områdeschef handikappomsorg tjänar?

Känner du en Områdeschef handikappomsorg? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Områdeschef handikappomsorg

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Områdeschef handikappomsorg löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 53 300 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Områdeschef handikappomsorg Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 53 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 58 500 kr - kr
35-44 63 500 kr 64 200 kr
45-54 66 600 kr 65 900 kr
55-64 67 100 kr 67 000 kr
65-66 64 000 kr 68 600 kr
Genomsnitt 66 200 kr 65 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Områdeschef handikappomsorg Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 59 700 kr 32 300 kr
35-44 63 700 kr 37 000 kr
45-54 66 400 kr 39 600 kr
55-64 67 000 kr 39 400 kr
65-66 65 000 kr 41 000 kr
Genomsnitt 66 100 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 53 500 kr 53 300 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 54 600 kr 54 400 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 62 900 kr 61 200 kr 65 000 kr
Norra Mellansverige 63 500 kr 63 500 kr 63 400 kr
Riket 66 100 kr 66 200 kr 65 900 kr
Småland med öarna 63 700 kr 64 100 kr 62 100 kr
Stockholm 74 000 kr 73 800 kr 75 100 kr
Sydsverige 63 200 kr 63 100 kr 63 600 kr
Västsverige 66 900 kr 66 900 kr 67 100 kr
Östra Mellansverige 66 300 kr 66 600 kr 65 600 kr
Övre Norrland 60 600 kr 60 200 kr 63 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som områdeschef handikappomsorg, ligger på 77 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 75 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som områdeschef handikappomsorg, ligger på 53 300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor.

Variationer i lön inom Områdeschef handikappomsorg

Yrkestitel Kvinna Man
Ungdomshemsföreståndare 60 700 kr 62 000 kr
Boendeföreståndare 60 700 kr 62 000 kr
Enhetschef socialtjänst 50 000 kr 49 000 kr
Enhetschef habiliteringscenter 50 000 kr 49 000 kr
Dagcenterföreståndare 50 000 kr 49 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Områdeschef handikappomsorg

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Områdeschef handikappomsorg

Visste du att en Områdeschef handikappomsorg i snitt har liknande lön som en Teknisk direktör kommun?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Områdeschef handikappomsorg inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken