{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Enhetschef socialtjänst?

Medellönen för en Enhetschef socialtjänst är

48 700 kr

i månaden.

Medellöner för Enhetschef socialtjänst

Snittlön
Snittlön 48 700 kr
Man
Män 48 100 kr
Kvinna
Kvinnor 48 900 kr

Så mycket tjänar en Enhetschef socialtjänst i Sverige

Månadslönen för en Enhetschef socialtjänst i Sverige är i snitt 48 700 kr.

Beroende på var en Enhetschef socialtjänst arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Chefsyrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel VD kurativ verksamhet, VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki och Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Enhetschef socialtjänst?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Enhetschef socialtjänst på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom socialt och kurativt arbete. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Enhetschef socialtjänst tjänar?

Känner du en Enhetschef socialtjänst? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Enhetschef socialtjänst

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Enhetschef socialtjänst löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 42 900 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Enhetschef socialtjänst Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 43 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 47 100 kr 45 800 kr
35-44 48 800 kr 48 600 kr
45-54 50 500 kr 49 800 kr
55-64 51 500 kr 50 000 kr
65-66 53 600 kr 52 200 kr
Genomsnitt 50 100 kr 49 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Enhetschef socialtjänst Genomsnitt alla yrken
18-24 36 200 kr 25 300 kr
25-34 46 800 kr 31 400 kr
35-44 48 700 kr 36 200 kr
45-54 50 400 kr 38 600 kr
55-64 51 200 kr 38 400 kr
65-66 53 200 kr 40 300 kr
Genomsnitt 49 900 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 43 200 kr 42 900 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 46 400 kr 46 500 kr 45 100 kr
Norra Mellansverige 48 300 kr 48 300 kr 48 200 kr
Riket 49 900 kr 50 100 kr 49 300 kr
Småland med öarna 49 000 kr 49 000 kr 48 900 kr
Stockholm 53 100 kr 53 300 kr 52 000 kr
Sydsverige 48 900 kr 48 900 kr 48 800 kr
Västsverige 49 600 kr 49 700 kr 49 300 kr
Östra Mellansverige 49 500 kr 49 700 kr 48 900 kr
Övre Norrland 47 200 kr 47 900 kr 44 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som enhetschef socialtjänst, ligger på 53 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 53 600 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som enhetschef socialtjänst, ligger på 36 200 kr. Denna snittlön återfinns inom offentlig sektor.

Variationer i lön inom Enhetschef socialtjänst

Yrkestitel Kvinna Man
Ungdomshemsföreståndare 55 600 kr 50 900 kr
Områdeschef handikappomsorg 55 600 kr 50 900 kr
Boendeföreståndare 55 600 kr 50 900 kr
Enhetschef habiliteringscenter 48 900 kr 48 100 kr
Dagcenterföreståndare 48 900 kr 48 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Enhetschef socialtjänst

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Enhetschef socialtjänst

Visste du att en Enhetschef socialtjänst i snitt har liknande lön som en Biokemist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Enhetschef socialtjänst inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken