{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki?

Medellönen för en VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki är
48 700 kr
i månaden.

Medellöner för VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki

Snittlön
Snittlön 48 700 kr
Man
Män 48 100 kr
Kvinna
Kvinnor 48 900 kr

Så mycket tjänar en VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki i Sverige

En VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki i Sverige tjänar i snitt 48 700 kr i månadslön.

Lönen för en VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD kurativ verksamhet , Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef  och Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom socialt och kurativt arbete. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki tjänar?

Känner du en VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 42 900 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 43 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 47 100 kr 45 800 kr
35-44 48 800 kr 48 600 kr
45-54 50 500 kr 49 800 kr
55-64 51 500 kr 50 000 kr
65-66 53 600 kr 52 200 kr
Genomsnitt 50 100 kr 49 300 kr

 

Ålder Genomsnitt VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki Genomsnitt alla yrken
18-24 36 200 kr 25 300 kr
25-34 46 800 kr 31 400 kr
35-44 48 700 kr 36 200 kr
45-54 50 400 kr 38 600 kr
55-64 51 200 kr 38 400 kr
65-66 53 200 kr 40 300 kr
Genomsnitt 49 900 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 43 200 kr 42 900 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 46 400 kr 46 500 kr 45 100 kr
Norra Mellansverige 48 300 kr 48 300 kr 48 200 kr
Riket 49 900 kr 50 100 kr 49 300 kr
Småland med öarna 49 000 kr 49 000 kr 48 900 kr
Stockholm 53 100 kr 53 300 kr 52 000 kr
Sydsverige 48 900 kr 48 900 kr 48 800 kr
Västsverige 49 600 kr 49 700 kr 49 300 kr
Östra Mellansverige 49 500 kr 49 700 kr 48 900 kr
Övre Norrland 47 200 kr 47 900 kr 44 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki, ligger på 53 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 53 600 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki, ligger på 36 200 kr. Denna snittlön återfinns inom offentlig sektor.

Variationer i lön inom VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki

Yrkestitel Kvinna Man
Ungdomshemsföreståndare 55 600 kr 50 900 kr
Områdeschef handikappomsorg 55 600 kr 50 900 kr
Boendeföreståndare 55 600 kr 50 900 kr
Enhetschef habiliteringscenter 48 900 kr 48 100 kr
Dagcenterföreståndare 48 900 kr 48 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki

Visste du att en VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki i snitt har liknande lön som en Biokemist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken