{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Förläggningschef?

Medellönen för en Förläggningschef är

49 800 kr

i månaden.

Medellöner för Förläggningschef

Snittlön
Snittlön 49 800 kr
Man
Män 49 000 kr
Kvinna
Kvinnor 50 000 kr

Så mycket tjänar en Förläggningschef i Sverige

I Sverige tjänar en Förläggningschef i snitt 49 800 kr i månadslön.

Beroende på var en Förläggningschef arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som VD kurativ verksamhet, VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki och Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Förläggningschef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Förläggningschef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom socialt och kurativt arbete. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Förläggningschef tjänar?

Känner du en Förläggningschef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Förläggningschef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Förläggningschef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 43 700 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Förläggningschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 43 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 47 600 kr 47 200 kr
35-44 49 700 kr 50 100 kr
45-54 51 600 kr 51 100 kr
55-64 52 900 kr 51 200 kr
65-66 54 000 kr 54 300 kr
Genomsnitt 51 100 kr 50 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Förläggningschef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 47 500 kr 32 300 kr
35-44 49 800 kr 37 000 kr
45-54 51 500 kr 39 600 kr
55-64 52 500 kr 39 400 kr
65-66 54 100 kr 41 000 kr
Genomsnitt 51 000 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 43 900 kr 43 700 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 46 800 kr 47 200 kr 43 100 kr
Norra Mellansverige 49 200 kr 49 400 kr 48 300 kr
Riket 51 000 kr 51 100 kr 50 600 kr
Småland med öarna 50 200 kr 50 100 kr 50 500 kr
Stockholm 54 300 kr 54 400 kr 54 000 kr
Sydsverige 50 100 kr 50 200 kr 49 800 kr
Västsverige 51 000 kr 51 100 kr 50 700 kr
Östra Mellansverige 50 200 kr 50 200 kr 50 100 kr
Övre Norrland 48 600 kr 49 300 kr 46 200 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som förläggningschef, ligger på 57 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 56 100 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som förläggningschef, ligger på 38 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en förgymnasial utbildning på minst 9 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 43 700 kr.

Variationer i lön inom Förläggningschef

Yrkestitel Kvinna Man
Ungdomshemsföreståndare 60 700 kr 62 000 kr
Områdeschef handikappomsorg 60 700 kr 62 000 kr
Boendeföreståndare 60 700 kr 62 000 kr
Enhetschef habiliteringscenter 50 000 kr 49 000 kr
Dagcenterföreståndare 50 000 kr 49 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Förläggningschef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Förläggningschef

Visste du att en Förläggningschef i snitt har liknande lön som en Byggnadsingenjör?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Förläggningschef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken