{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Organisk kemist?

Medellönen för en Organisk kemist är

48 000 kr

i månaden.

Medellöner för Organisk kemist

Snittlön
Snittlön 48 000 kr
Man
Män 48 400 kr
Kvinna
Kvinnor 47 500 kr

Så mycket tjänar en Organisk kemist i Sverige

I Sverige tjänar en Organisk kemist i snitt 48 000 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Organisk kemist arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Organisk kemist ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Biokemist, Analytisk kemist och Ytkemist kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Organisk kemist?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Organisk kemist på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller och metoder samt utformar praktiska tillämpningar inom kemi. Leder experiment, analyserar och värderar data i laboratoriemiljö. Informerar, ger råd samt utfärdar anvisningar och tillstånd. Utvecklar och provar kemiska produkter och processer. Tar fram dokumentation och handlägger registreringsärenden.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Organisk kemist tjänar?

Känner du en Organisk kemist? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Organisk kemist

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Organisk kemist löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 40 900 kr 42 000 kr
35-44 47 300 kr 51 600 kr
45-54 55 800 kr 56 300 kr
55-64 57 900 kr 49 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 49 200 kr 50 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Organisk kemist Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 41 400 kr 35 200 kr
35-44 49 000 kr 41 000 kr
45-54 56 000 kr 44 300 kr
55-64 51 700 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 49 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 29 800 kr - kr
25-34 37 300 kr 37 700 kr
35-44 42 200 kr 41 500 kr
45-54 45 100 kr 47 700 kr
55-64 46 500 kr 52 000 kr
65-66 47 900 kr 47 000 kr
Genomsnitt 42 700 kr 44 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Organisk kemist Genomsnitt alla yrken
18-24 30 800 kr 26 000 kr
25-34 37 500 kr 32 300 kr
35-44 41 800 kr 37 000 kr
45-54 46 300 kr 39 600 kr
55-64 49 500 kr 39 400 kr
65-66 47 300 kr 41 000 kr
Genomsnitt 43 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 49 600 kr 49 200 kr 50 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 46 700 kr 47 100 kr 46 400 kr
Sydsverige 46 900 kr 45 500 kr 49 200 kr
Västsverige 58 900 kr 57 600 kr 60 900 kr
Östra Mellansverige 45 800 kr 43 500 kr 47 900 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 55 400 kr 40 600 kr 61 800 kr
Norra Mellansverige 41 900 kr 41 000 kr 43 000 kr
Riket 43 400 kr 42 700 kr 44 100 kr
Småland med öarna 39 800 kr 40 200 kr 39 100 kr
Stockholm 43 500 kr 43 600 kr 43 300 kr
Sydsverige 45 400 kr 44 500 kr 46 600 kr
Västsverige 41 500 kr 40 200 kr 43 200 kr
Östra Mellansverige 41 300 kr 40 900 kr 41 700 kr
Övre Norrland 50 300 kr 47 700 kr 52 300 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som organisk kemist, ligger på 75 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Mellersta Norrland. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 57 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som organisk kemist, ligger på 29 300 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Organisk kemist

Yrkestitel Kvinna Man
Fysiker 46 900 kr 49 200 kr
Astronom 46 900 kr 49 200 kr
Biokemist 47 500 kr 48 400 kr
Geolog 42 600 kr 45 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Organisk kemist

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Organisk kemist

Visste du att en Organisk kemist i snitt har liknande lön som en Officer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Organisk kemist inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken