{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Processoperatör inom pappersmassa?

Medellönen för en Processoperatör inom pappersmassa är

39 600 kr

i månaden.

Medellöner för Processoperatör inom pappersmassa

Snittlön
Snittlön 39 600 kr
Man
Män 39 800 kr
Kvinna
Kvinnor 38 200 kr

Så mycket tjänar en Processoperatör inom pappersmassa i Sverige

En Processoperatör inom pappersmassa i Sverige tjänar i snitt 39 600 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Processoperatör inom pappersmassa arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Torkmaskinförare, massaindustri, TMP/CTMP-operatör och Sodahusoperatör.

Vad gör en Processoperatör inom pappersmassa?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Processoperatör inom pappersmassa på följande sätt:
Styr och övervakar anläggningar för tillverkning av pappersmassa och utvinning av biprodukter.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Processoperatör inom pappersmassa tjänar?

Känner du en Processoperatör inom pappersmassa? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Processoperatör inom pappersmassa

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Processoperatör inom pappersmassa löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 38 900 kr
35-44 - kr 40 000 kr
45-54 - kr 40 700 kr
55-64 - kr 40 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 38 200 kr 39 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Processoperatör inom pappersmassa Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 38 700 kr 35 200 kr
35-44 39 800 kr 41 000 kr
45-54 40 500 kr 44 300 kr
55-64 39 800 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 39 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Processoperatör inom pappersmassa Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 37 600 kr - kr 37 500 kr
Norra Mellansverige 39 600 kr - kr 39 900 kr
Riket 39 600 kr 38 200 kr 39 800 kr
Småland med öarna 45 100 kr - kr 45 600 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 41 600 kr - kr 41 700 kr
Västsverige 40 500 kr - kr 40 600 kr
Östra Mellansverige 39 600 kr - kr 39 900 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som processoperatör inom pappersmassa, ligger på 45 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Småland med öarna.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som processoperatör inom pappersmassa, ligger på 37 500 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Mellersta Norrland.

Variationer i lön inom Processoperatör inom pappersmassa

Yrkestitel Kvinna Man
Sågverksarbetare 32 600 kr 33 700 kr
Sågverksoperatör 32 600 kr 33 700 kr
Klampare 32 600 kr 33 700 kr
Hyveloperatör 32 600 kr 33 700 kr
Brädgårdsarbetare 32 600 kr 33 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Processoperatör inom pappersmassa

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Processoperatör inom pappersmassa

Visste du att en Processoperatör inom pappersmassa i snitt har liknande lön som en VD hotell?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Processoperatör inom pappersmassa inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken