{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Radiofysiker?

Medellönen för en Radiofysiker är

48 500 kr

i månaden.

Medellöner för Radiofysiker

Snittlön
Snittlön 48 500 kr
Man
Män 49 200 kr
Kvinna
Kvinnor 46 900 kr

Så mycket tjänar en Radiofysiker i Sverige

I Sverige tjänar en Radiofysiker i snitt 48 500 kr i månadslön.

Lönen för en Radiofysiker kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Radiofysiker så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Radiofysiker ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Fysiker, Astronom och Sjukhusfysiker.

Vad gör en Radiofysiker?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Radiofysiker på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller och metoder som rör materia, rum, tid, energi, krafter och fält samt samverkan mellan dessa fenomen. Utformar praktiska tillämpningar inom fysik, astronomi, och radiofysik. Studerar fenomen, leder experiment, analyserar och värderar data. Utför beräk­ningar, informerar, inspekterar samt utfärdar anvisningar och tillstånd.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Radiofysiker tjänar?

Känner du en Radiofysiker? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Radiofysiker

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Radiofysiker löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 56 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Radiofysiker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 55 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 35 600 kr 36 400 kr
25-34 39 300 kr 39 200 kr
35-44 45 600 kr 46 100 kr
45-54 52 000 kr 52 900 kr
55-64 55 300 kr 57 900 kr
65-66 66 600 kr 57 200 kr
Genomsnitt 45 800 kr 48 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Radiofysiker Genomsnitt alla yrken
18-24 36 100 kr 26 000 kr
25-34 39 300 kr 32 300 kr
35-44 46 000 kr 37 000 kr
45-54 52 600 kr 39 600 kr
55-64 57 500 kr 39 400 kr
65-66 58 900 kr 41 000 kr
Genomsnitt 47 600 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 55 600 kr - kr 56 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 47 200 kr 46 700 kr 47 600 kr
Norra Mellansverige 48 900 kr 43 400 kr 51 500 kr
Riket 47 600 kr 45 800 kr 48 300 kr
Småland med öarna 46 100 kr 42 800 kr 49 100 kr
Stockholm 49 900 kr 48 900 kr 50 200 kr
Sydsverige 45 500 kr 44 400 kr 45 900 kr
Västsverige 46 300 kr 47 200 kr 45 300 kr
Östra Mellansverige 46 800 kr 43 900 kr 47 700 kr
Övre Norrland 47 000 kr 45 000 kr 47 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som radiofysiker, ligger på 66 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 59 700 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som radiofysiker, ligger på 35 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 36 300 kr.

Variationer i lön inom Radiofysiker

Yrkestitel Kvinna Man
Fysiker 46 900 kr 49 200 kr
Astronom 46 900 kr 49 200 kr
Biokemist 47 500 kr 48 400 kr
Geolog 42 600 kr 45 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Radiofysiker

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Radiofysiker

Visste du att en Radiofysiker i snitt har liknande lön som en Butikschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Radiofysiker inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken