{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Regionpolitiker?

Tyvärr saknar vi för tillfället tillräckligt med data för detta yrke. Vi bygger ständigt ut våra datakällor så inom en snar framtid kommer det finnas mer data här!

Medellöner för Regionpolitiker

Tyvärr saknas det statistik för att kunna visa denna information.

Så mycket tjänar en Regionpolitiker i Sverige

Lönen för en Regionpolitiker kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Regionpolitiker så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Regionpolitiker ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Riksdagsledamot , Politiker  och Kommunalråd  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Regionpolitiker?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Regionpolitiker på följande sätt:
Fattar beslut, leder och påverkar verksamhet i demokratiskt valda organ på nationell, regional eller lokal nivå. Utformar, stadfäster, ändrar och upphäver lagar, förordningar och andra författningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Regionpolitiker tjänar?

Känner du en Regionpolitiker? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Regionpolitiker

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Regionpolitiker löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Regionpolitiker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt - kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 107 800 kr 107 000 kr
45-54 107 100 kr 110 000 kr
55-64 - kr 107 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 107 400 kr 108 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Regionpolitiker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 107 500 kr 36 200 kr
45-54 108 700 kr 38 600 kr
55-64 107 000 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 107 900 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 107 900 kr 107 400 kr 108 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 107 900 kr 107 400 kr 108 500 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som regionpolitiker, ligger på 112 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som regionpolitiker, ligger på 107 000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 107 000 kr.

Variationer i lön inom Regionpolitiker

Yrkestitel Kvinna Man
Ambassadör 99 200 kr 100 600 kr
Rikspolischef 99 200 kr 100 600 kr
Kommunchef 99 200 kr 100 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Regionpolitiker

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken