{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Landstingspolitiker?

Tyvärr saknar vi för tillfället tillräckligt med data för detta yrke. Vi bygger ständigt ut våra datakällor så inom en snar framtid kommer det finnas mer data här!

Medellöner för Landstingspolitiker

Tyvärr saknas det statistik för att kunna visa denna information.

Så mycket tjänar en Landstingspolitiker i Sverige

Vad gör en Landstingspolitiker?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Landstingspolitiker på följande sätt:
Fattar beslut, leder och påverkar verksamhet i demokratiskt valda organ på nationell, regional eller lokal nivå. Utformar, stadfäster, ändrar och upphäver lagar, förordningar och andra författningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Landstingspolitiker tjänar?

Känner du en Landstingspolitiker? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Landstingspolitiker

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Landstingspolitiker löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Landstingspolitiker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 109 600 kr 108 900 kr
45-54 111 100 kr 108 900 kr
55-64 - kr 96 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 110 100 kr 105 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Landstingspolitiker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 109 300 kr 37 000 kr
45-54 109 800 kr 39 600 kr
55-64 98 600 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 107 600 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 107 600 kr 110 100 kr 105 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 107 600 kr 110 100 kr 105 500 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som landstingspolitiker, ligger på 111 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som landstingspolitiker, ligger på 100 100 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år.

Variationer i lön inom Landstingspolitiker

Yrkestitel Kvinna Man
Ambassadör 101 400 kr 103 300 kr
Rikspolischef 101 400 kr 103 300 kr
Kommunchef 101 400 kr 103 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Landstingspolitiker

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken