{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Screentryckare?

Medellönen för en Screentryckare är

33 100 kr

i månaden.

Medellöner för Screentryckare

Snittlön
Snittlön 33 100 kr
Man
Män 33 300 kr
Kvinna
Kvinnor 31 600 kr

Så mycket tjänar en Screentryckare i Sverige

En Screentryckare i Sverige tjänar i snitt 33 100 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Screentryckare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken inom byggverksamhet och tillverkning kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Typograf, tryckare, Tryckare, grafisk industri och Textiltryckare, schablontryck.

Vad gör en Screentryckare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Screentryckare på följande sätt:
Sköter, ställer in och anpassar tryckpressen. Övervakar, mäter och kontrollerar tryckprocessen.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Screentryckare tjänar?

Känner du en Screentryckare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Screentryckare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Screentryckare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 27 600 kr
25-34 - kr 32 100 kr
35-44 - kr 33 100 kr
45-54 - kr 34 400 kr
55-64 - kr 34 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 31 600 kr 33 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Screentryckare Genomsnitt alla yrken
18-24 27 800 kr 28 100 kr
25-34 31 700 kr 35 200 kr
35-44 33 100 kr 41 000 kr
45-54 34 200 kr 44 300 kr
55-64 34 700 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 33 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 31 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Screentryckare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 30 900 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 30 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 32 800 kr - kr - kr
Riket 33 100 kr 31 600 kr 33 300 kr
Småland med öarna 32 400 kr - kr - kr
Stockholm 35 500 kr - kr 35 500 kr
Sydsverige 33 100 kr - kr 33 300 kr
Västsverige 33 700 kr - kr 34 100 kr
Östra Mellansverige 30 100 kr - kr 30 500 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 30 900 kr - kr 31 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som screentryckare, ligger på 35 500 kr. Han, för det är en man, finns inom privatanställda arbetare i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som screentryckare, ligger på 27 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 29 900 kr.

Variationer i lön inom Screentryckare

Yrkestitel Kvinna Man
Nyhetsgrafiker 31 400 kr 33 800 kr
Litograf 31 400 kr 33 800 kr
Kemigraf 31 400 kr 33 800 kr
Gravör 31 400 kr 33 800 kr
Bokbindare 29 900 kr 30 700 kr

Sök lönestatistik för alla yrken