{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Skärare papper?

Medellönen för en Skärare papper är

38 400 kr

i månaden.

Medellöner för Skärare papper

Snittlön
Snittlön 38 400 kr
Man
Män 38 900 kr
Kvinna
Kvinnor 36 200 kr

Så mycket tjänar en Skärare papper i Sverige

En Skärare papper i Sverige tjänar i snitt 38 400 kr i månadslön.

Beroende på var en Skärare papper arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Torkare, pappersindustri, Torkare, papper och Rullare, papper.

Vad gör en Skärare papper?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Skärare papper på följande sätt:
Styr och övervakar anläggningar som tillverkar papper, papp m.m. av pappersmassa. Sköter maskiner för efterbehandling av papper eller kartong.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Skärare papper tjänar?

Känner du en Skärare papper? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Skärare papper

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Skärare papper löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 35 100 kr
25-34 36 900 kr 37 800 kr
35-44 - kr 39 400 kr
45-54 36 700 kr 40 200 kr
55-64 35 200 kr 39 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 36 200 kr 38 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Skärare papper Genomsnitt alla yrken
18-24 35 000 kr 28 100 kr
25-34 37 600 kr 35 200 kr
35-44 39 200 kr 41 000 kr
45-54 39 500 kr 44 300 kr
55-64 38 500 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 38 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Skärare papper Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 38 800 kr - kr 39 000 kr
Norra Mellansverige 38 900 kr 36 700 kr 39 400 kr
Riket 38 400 kr 36 200 kr 38 900 kr
Småland med öarna 35 800 kr - kr 36 000 kr
Stockholm 37 800 kr - kr 38 500 kr
Sydsverige 42 300 kr - kr 42 400 kr
Västsverige 34 500 kr - kr 34 600 kr
Östra Mellansverige 38 000 kr 35 700 kr 38 600 kr
Övre Norrland 40 800 kr - kr 41 300 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som skärare papper, ligger på 42 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Sydsverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som skärare papper, ligger på 34 500 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Västsverige.

Variationer i lön inom Skärare papper

Yrkestitel Kvinna Man
Sågverksarbetare 32 600 kr 33 700 kr
Sågverksoperatör 32 600 kr 33 700 kr
Klampare 32 600 kr 33 700 kr
Hyveloperatör 32 600 kr 33 700 kr
Brädgårdsarbetare 32 600 kr 33 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Skärare papper

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Skärare papper

Visste du att en Skärare papper i snitt har liknande lön som en Livsmedelsinspektör?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Skärare papper inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken