{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Skorstensfejarmästare?

Tyvärr saknar vi för tillfället tillräckligt med data för detta yrke. Vi bygger ständigt ut våra datakällor så inom en snar framtid kommer det finnas mer data här!

Medellöner för Skorstensfejarmästare

Tyvärr saknas det statistik för att kunna visa denna information.

Så mycket tjänar en Skorstensfejarmästare i Sverige

Vad gör en Skorstensfejarmästare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Skorstensfejarmästare på följande sätt:
Sotar rökgasvägar i eldstäder och skorstenar. Rengör imkanaler och köksfläktar. Kontrollerar värmeanläggningar och gör täthetsprövningar och rökgasanalyser.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Skorstensfejarmästare tjänar?

Känner du en Skorstensfejarmästare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Skorstensfejarmästare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Skorstensfejarmästare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Skorstensfejarmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 28 200 kr
35-44 - kr 37 200 kr
45-54 - kr 37 900 kr
55-64 - kr 31 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 33 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Skorstensfejarmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 29 600 kr 32 300 kr
35-44 37 200 kr 37 000 kr
45-54 37 900 kr 39 600 kr
55-64 31 700 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 33 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 33 900 kr - kr 33 900 kr
Småland med öarna 31 600 kr - kr 31 600 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 39 100 kr - kr 39 100 kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som skorstensfejarmästare, ligger på 39 200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor och har en förgymnasial utbildning på minst 9 år.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som skorstensfejarmästare, ligger på 28 200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor.

Variationer i lön inom Skorstensfejarmästare

Yrkestitel Kvinna Man
Lackerare 32 200 kr 32 700 kr
Sanerare 28 500 kr 30 000 kr
Skadedjurstekniker 28 500 kr 30 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Skorstensfejarmästare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken