{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Slöjdkonsulent?

Medellönen för en Slöjdkonsulent är

41 000 kr

i månaden.

Medellöner för Slöjdkonsulent

Snittlön
Snittlön 41 000 kr
Man
Män 43 500 kr
Kvinna
Kvinnor 39 800 kr

Så mycket tjänar en Slöjdkonsulent i Sverige

En Slöjdkonsulent i Sverige tjänar i snitt 41 000 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Slöjdkonsulent arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Slöjdlärare, Utbildningsledare och Cirkelledare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Slöjdkonsulent?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Slöjdkonsulent på följande sätt:
Leder studiecirklar och kurser utanför det reguljära utbildningsväsendet. Exempel på arbetsuppgifter: Lär ut språk, datakunskap, dans, musik, slöjd och hantverkstekniker. Undervisar på utbildningsföretag i datakunskap, ledarskap m.m. Organiserar bl.a. fortbildning av anställda inom företag.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Slöjdkonsulent tjänar?

Känner du en Slöjdkonsulent? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Slöjdkonsulent

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Slöjdkonsulent löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 38 800 kr - kr
45-54 - kr 44 200 kr
55-64 - kr 50 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 40 000 kr 43 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Slöjdkonsulent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 42 400 kr 41 000 kr
45-54 42 500 kr 44 300 kr
55-64 47 000 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 41 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 31 700 kr 31 200 kr
35-44 35 400 kr 34 400 kr
45-54 36 600 kr 38 500 kr
55-64 37 200 kr 36 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 34 600 kr 34 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Slöjdkonsulent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 31 600 kr 32 300 kr
35-44 35 000 kr 37 000 kr
45-54 36 900 kr 39 600 kr
55-64 37 100 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 34 600 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 41 200 kr 40 000 kr 43 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 38 100 kr 37 500 kr 39 200 kr
Östra Mellansverige 36 800 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 34 200 kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 34 600 kr 34 600 kr 34 400 kr
Småland med öarna 36 900 kr 39 500 kr 33 400 kr
Stockholm 31 700 kr 31 900 kr 31 300 kr
Sydsverige 34 000 kr 33 500 kr 34 900 kr
Västsverige 35 100 kr 35 100 kr - kr
Östra Mellansverige 37 200 kr 37 000 kr 38 000 kr
Övre Norrland 30 500 kr 30 500 kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som slöjdkonsulent, ligger på 50 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 44 600 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som slöjdkonsulent, ligger på 30 500 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor i Övre Norrland.

Variationer i lön inom Slöjdkonsulent

Yrkestitel Kvinna Man
Slöjdlärare 39 800 kr 43 500 kr
Utbildningsledare 39 800 kr 43 500 kr
Cirkelledare 39 800 kr 43 500 kr
IT pedagog 39 800 kr 43 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Slöjdkonsulent

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Slöjdkonsulent

Visste du att en Slöjdkonsulent i snitt har liknande lön som en Meteorolog?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Slöjdkonsulent inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken