{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Ställare plast?

Medellönen för en Ställare plast är

30 900 kr

i månaden.

Medellöner för Ställare plast

Snittlön
Snittlön 30 900 kr
Man
Män 31 300 kr
Kvinna
Kvinnor 29 600 kr

Så mycket tjänar en Ställare plast i Sverige

En Ställare plast i Sverige tjänar i snitt 30 900 kr i månadslön.

Beroende på var en Ställare plast arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Varmformare, plast, Vakuumarbetare, plast och Uppläggare, plast.

Vad gör en Ställare plast?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Ställare plast på följande sätt:
Styr och övervakar maskiner som blandar, gjuter, formar, armerar och svetsar plastämnen och plastkompositer till olika produkter och detaljer. Bygger båtskrov m.m. i plast.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Ställare plast tjänar?

Känner du en Ställare plast? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Ställare plast

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Ställare plast löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 28 800 kr 28 800 kr
25-34 29 200 kr 30 900 kr
35-44 29 700 kr 31 800 kr
45-54 29 600 kr 32 400 kr
55-64 30 500 kr 32 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 29 600 kr 31 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Ställare plast Genomsnitt alla yrken
18-24 28 800 kr 28 100 kr
25-34 30 500 kr 35 200 kr
35-44 31 400 kr 41 000 kr
45-54 31 500 kr 44 300 kr
55-64 32 000 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 30 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Ställare plast Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 30 700 kr - kr 31 000 kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 30 900 kr 29 600 kr 31 300 kr
Småland med öarna 31 100 kr 29 600 kr 31 800 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 30 500 kr 29 400 kr 30 900 kr
Västsverige 31 000 kr 29 600 kr 31 400 kr
Östra Mellansverige 31 200 kr 31 000 kr 31 200 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som ställare plast, ligger på 32 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som ställare plast, ligger på 28 800 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 28 800 kr.

Variationer i lön inom Ställare plast

Yrkestitel Kvinna Man
Vulkare 29 700 kr 30 300 kr
Plastsvetsare 29 600 kr 31 300 kr
Plastreparatör 29 600 kr 31 300 kr
Plastarbetare 29 600 kr 31 300 kr
Båtbyggare plast 29 600 kr 31 300 kr

Sök lönestatistik för alla yrken