{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Plastreparatör?

Medellönen för en Plastreparatör är

30 900 kr

i månaden.

Medellöner för Plastreparatör

Snittlön
Snittlön 30 900 kr
Man
Män 31 300 kr
Kvinna
Kvinnor 29 600 kr

Så mycket tjänar en Plastreparatör i Sverige

En Plastreparatör i Sverige tjänar i snitt 30 900 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Plastreparatör arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där yrket Plastreparatör ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Ställare plast, Varmformare, plast och Vakuumarbetare, plast kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Plastreparatör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Plastreparatör på följande sätt:
Styr och övervakar maskiner som blandar, gjuter, formar, armerar och svetsar plastämnen och plastkompositer till olika produkter och detaljer. Bygger båtskrov m.m. i plast.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Plastreparatör tjänar?

Känner du en Plastreparatör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Plastreparatör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Plastreparatör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 28 800 kr 28 800 kr
25-34 29 200 kr 30 900 kr
35-44 29 700 kr 31 800 kr
45-54 29 600 kr 32 400 kr
55-64 30 500 kr 32 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 29 600 kr 31 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Plastreparatör Genomsnitt alla yrken
18-24 28 800 kr 28 100 kr
25-34 30 500 kr 35 200 kr
35-44 31 400 kr 41 000 kr
45-54 31 500 kr 44 300 kr
55-64 32 000 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 30 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Plastreparatör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 30 700 kr - kr 31 000 kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 30 900 kr 29 600 kr 31 300 kr
Småland med öarna 31 100 kr 29 600 kr 31 800 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 30 500 kr 29 400 kr 30 900 kr
Västsverige 31 000 kr 29 600 kr 31 400 kr
Östra Mellansverige 31 200 kr 31 000 kr 31 200 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som plastreparatör, ligger på 32 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som plastreparatör, ligger på 28 800 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 28 800 kr.

Variationer i lön inom Plastreparatör

Yrkestitel Kvinna Man
Vulkare 29 700 kr 30 300 kr
Ställare plast 29 600 kr 31 300 kr
Plastsvetsare 29 600 kr 31 300 kr
Plastarbetare 29 600 kr 31 300 kr
Båtbyggare plast 29 600 kr 31 300 kr

Sök lönestatistik för alla yrken