{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Tråddragare?

Medellönen för en Tråddragare är

36 300 kr

i månaden.

Medellöner för Tråddragare

Snittlön
Snittlön 36 300 kr
Man
Män 36 400 kr
Kvinna
Kvinnor 35 600 kr

Så mycket tjänar en Tråddragare i Sverige

Månadslönen för en Tråddragare i Sverige är i snitt 36 300 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Tråddragare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Varmplåtledare, Värmebehandlingsoperatör och Värmebehandlare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Tråddragare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Tråddragare på följande sätt:
Utför annat maskin- och processoperatörsarbete inom stål och metall än inom 8121–8122. Exem­pel på arbetsuppgifter: Styr och övervakar maski­ner som drar, pressar och formar metall för att tillverka tråd, spik, stållinor, rör, stänger och liknande produkter. Övervakar och kontrollerar automatiska anläggningar för gjutning. Sköter maskiner för tillverkning av gjutformar och gjutkärnor.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Tråddragare tjänar?

Känner du en Tråddragare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Tråddragare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Tråddragare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 31 500 kr 32 100 kr
25-34 34 300 kr 35 600 kr
35-44 36 300 kr 36 900 kr
45-54 36 700 kr 37 700 kr
55-64 37 700 kr 37 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 35 600 kr 36 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Tråddragare Genomsnitt alla yrken
18-24 31 900 kr 28 100 kr
25-34 35 400 kr 35 200 kr
35-44 36 800 kr 41 000 kr
45-54 37 500 kr 44 300 kr
55-64 37 500 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 36 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Tråddragare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 37 000 kr 36 400 kr 37 100 kr
Riket 36 300 kr 35 600 kr 36 400 kr
Småland med öarna 33 500 kr 32 700 kr 33 700 kr
Stockholm 37 000 kr 35 200 kr 37 300 kr
Sydsverige 32 300 kr - kr 32 700 kr
Västsverige 27 500 kr - kr 27 900 kr
Östra Mellansverige 38 800 kr 39 300 kr 38 700 kr
Övre Norrland 34 000 kr - kr 35 300 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som tråddragare, ligger på 39 300 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Östra Mellansverige. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 38 700 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som tråddragare, ligger på 27 500 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Västsverige.

Variationer i lön inom Tråddragare

Yrkestitel Kvinna Man
Ytbehandlare inom metall 29 500 kr 31 400 kr
Förtennare 29 500 kr 31 400 kr
Betare 29 500 kr 31 400 kr
Valsare 35 500 kr 36 500 kr
Kärnmakare 35 600 kr 36 400 kr

Sök lönestatistik för alla yrken