{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Vårdadministratör medicinsk sekreterare?

Medellönen för en Vårdadministratör medicinsk sekreterare är

29 700 kr

i månaden.

Medellöner för Vårdadministratör medicinsk sekreterare

Snittlön
Snittlön 29 700 kr
Man
Män 29 900 kr
Kvinna
Kvinnor 29 600 kr

Så mycket tjänar en Vårdadministratör medicinsk sekreterare i Sverige

Den senaste statistiken visar att en Vårdadministratör medicinsk sekreterare tjänar 29 700 kr i månadslön i snitt.

Beroende på var en Vårdadministratör medicinsk sekreterare arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken inom administration och kundtjänst kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Medicinsk sekreterare, Läkarsekreterare och Teamsekreterare, sjukvård kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Vårdadministratör medicinsk sekreterare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Vårdadministratör medicinsk sekreterare på följande sätt:
Skriver och hanterar patientjournaler utifrån information från läkare eller annan vårdgivare. Sköter administration, remisshantering och tar emot patienter.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Vårdadministratör medicinsk sekreterare tjänar?

Känner du en Vårdadministratör medicinsk sekreterare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Vårdadministratör medicinsk sekreterare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Vårdadministratör medicinsk sekreterare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 29 800 kr - kr
35-44 30 400 kr - kr
45-54 31 300 kr - kr
55-64 32 400 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 31 100 kr 33 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Vårdadministratör medicinsk sekreterare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 30 700 kr 35 200 kr
35-44 30 400 kr 41 000 kr
45-54 31 400 kr 44 300 kr
55-64 32 700 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 31 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 23 900 kr 23 900 kr
25-34 26 800 kr 26 800 kr
35-44 28 200 kr 28 100 kr
45-54 29 800 kr 29 900 kr
55-64 30 600 kr 29 400 kr
65-66 31 300 kr - kr
Genomsnitt 29 300 kr 27 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Vårdadministratör medicinsk sekreterare Genomsnitt alla yrken
18-24 23 900 kr 26 000 kr
25-34 26 800 kr 32 300 kr
35-44 28 200 kr 37 000 kr
45-54 29 800 kr 39 600 kr
55-64 30 600 kr 39 400 kr
65-66 31 300 kr 41 000 kr
Genomsnitt 29 200 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 31 200 kr 31 100 kr 33 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 31 600 kr 31 400 kr - kr
Sydsverige 30 400 kr 30 400 kr - kr
Västsverige 31 000 kr 31 000 kr - kr
Östra Mellansverige 31 900 kr 31 900 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 28 500 kr 28 500 kr 25 200 kr
Norra Mellansverige 28 500 kr 28 500 kr 26 900 kr
Riket 29 200 kr 29 300 kr 27 500 kr
Småland med öarna 29 500 kr 29 600 kr 28 500 kr
Stockholm 30 900 kr 31 100 kr 27 700 kr
Sydsverige 29 700 kr 29 800 kr 28 200 kr
Västsverige 28 700 kr 28 700 kr 26 400 kr
Östra Mellansverige 29 100 kr 29 100 kr 29 100 kr
Övre Norrland 29 100 kr 29 200 kr 27 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vårdadministratör medicinsk sekreterare, ligger på 37 000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 34 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vårdadministratör medicinsk sekreterare, ligger på 23 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 23 900 kr.

Variationer i lön inom Vårdadministratör medicinsk sekreterare

Yrkestitel Kvinna Man
Ekonomiassistent 34 000 kr 35 700 kr
Redovisningskonsult 34 000 kr 35 700 kr
Löneadministratör 35 600 kr 37 600 kr
Mäklarassistent 36 700 kr 38 900 kr
Medicinsk sekreterare 29 600 kr 29 900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Vårdadministratör medicinsk sekreterare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Vårdadministratör medicinsk sekreterare

Visste du att en Vårdadministratör medicinsk sekreterare i snitt har liknande lön som en Djursjukskötare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Vårdadministratör medicinsk sekreterare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken