{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD human resources?

Medellönen för en VD human resources är

64 900 kr

i månaden.

Medellöner för VD human resources

Snittlön
Snittlön 64 900 kr
Man
Män 66 300 kr
Kvinna
Kvinnor 64 400 kr

Så mycket tjänar en VD human resources i Sverige

Den senaste statistiken visar att en VD human resources tjänar 64 900 kr i månadslön i snitt.

Lönen för en VD human resources kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD human resources så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel HR chef, HR direktör och HR director.

Vad gör en VD human resources?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD human resources på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom personaladministration. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på personalfunktionen.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD human resources tjänar?

Känner du en VD human resources? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD human resources

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD human resources löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 47 100 kr - kr
35-44 63 900 kr 65 900 kr
45-54 74 300 kr 72 600 kr
55-64 64 500 kr 73 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 65 400 kr 67 300 kr

 

Ålder Genomsnitt VD human resources Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 47 300 kr 35 200 kr
35-44 64 400 kr 41 000 kr
45-54 73 900 kr 44 300 kr
55-64 67 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 65 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 49 000 kr 51 900 kr
35-44 56 400 kr 56 900 kr
45-54 60 700 kr 62 000 kr
55-64 63 100 kr 65 500 kr
65-66 63 300 kr - kr
Genomsnitt 60 000 kr 60 900 kr

 

Ålder Genomsnitt VD human resources Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 49 600 kr 32 300 kr
35-44 56 500 kr 37 000 kr
45-54 61 000 kr 39 600 kr
55-64 63 600 kr 39 400 kr
65-66 61 100 kr 41 000 kr
Genomsnitt 60 200 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 65 900 kr 65 400 kr 67 300 kr
Småland med öarna 62 900 kr - kr - kr
Stockholm 73 000 kr 72 000 kr 77 300 kr
Sydsverige 69 400 kr 67 000 kr - kr
Västsverige 67 200 kr 65 900 kr - kr
Östra Mellansverige 55 800 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 56 000 kr 56 700 kr 54 000 kr
Norra Mellansverige 57 400 kr 56 800 kr 59 300 kr
Riket 60 200 kr 60 000 kr 60 900 kr
Småland med öarna 59 200 kr 59 700 kr 57 000 kr
Stockholm 66 300 kr 66 400 kr 65 900 kr
Sydsverige 59 500 kr 58 700 kr 63 100 kr
Västsverige 58 000 kr 57 800 kr 58 800 kr
Östra Mellansverige 59 300 kr 58 800 kr 61 000 kr
Övre Norrland 54 700 kr 54 000 kr 57 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd human resources, ligger på 77 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 74 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd human resources, ligger på 46 100 kr. Denna snittlön återfinns inom regionsektorn.

Variationer i lön inom VD human resources

Yrkestitel Kvinna Man
Personalchef 65 700 kr 79 200 kr
HR manager 65 700 kr 79 200 kr
Personalkamrer 65 700 kr 79 200 kr
HR chef 64 400 kr 66 300 kr
HR direktör 64 400 kr 66 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en VD human resources

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en VD human resources

Visste du att en VD human resources i snitt har liknande lön som en VD information och pr?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en VD human resources inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken