{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en HR direktör?

Medellönen för en HR direktör är

64 900 kr

i månaden.

Medellöner för HR direktör

Snittlön
Snittlön 64 900 kr
Man
Män 66 300 kr
Kvinna
Kvinnor 64 400 kr

Så mycket tjänar en HR direktör i Sverige

Månadslönen för en HR direktör i Sverige är i snitt 64 900 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en HR direktör arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en HR chef, VD, inom human resours, utan chefshierarki och VD human resources kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en HR direktör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en HR direktör på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom personaladministration. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på personalfunktionen.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik HR direktör tjänar?

Känner du en HR direktör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik HR direktör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av HR direktör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 47 100 kr - kr
35-44 63 900 kr 65 900 kr
45-54 74 300 kr 72 600 kr
55-64 64 500 kr 73 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 65 400 kr 67 300 kr

 

Ålder Genomsnitt HR direktör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 47 300 kr 35 200 kr
35-44 64 400 kr 41 000 kr
45-54 73 900 kr 44 300 kr
55-64 67 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 65 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 49 000 kr 51 900 kr
35-44 56 400 kr 56 900 kr
45-54 60 700 kr 62 000 kr
55-64 63 100 kr 65 500 kr
65-66 63 300 kr - kr
Genomsnitt 60 000 kr 60 900 kr

 

Ålder Genomsnitt HR direktör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 49 600 kr 32 300 kr
35-44 56 500 kr 37 000 kr
45-54 61 000 kr 39 600 kr
55-64 63 600 kr 39 400 kr
65-66 61 100 kr 41 000 kr
Genomsnitt 60 200 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 65 900 kr 65 400 kr 67 300 kr
Småland med öarna 62 900 kr - kr - kr
Stockholm 73 000 kr 72 000 kr 77 300 kr
Sydsverige 69 400 kr 67 000 kr - kr
Västsverige 67 200 kr 65 900 kr - kr
Östra Mellansverige 55 800 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 56 000 kr 56 700 kr 54 000 kr
Norra Mellansverige 57 400 kr 56 800 kr 59 300 kr
Riket 60 200 kr 60 000 kr 60 900 kr
Småland med öarna 59 200 kr 59 700 kr 57 000 kr
Stockholm 66 300 kr 66 400 kr 65 900 kr
Sydsverige 59 500 kr 58 700 kr 63 100 kr
Västsverige 58 000 kr 57 800 kr 58 800 kr
Östra Mellansverige 59 300 kr 58 800 kr 61 000 kr
Övre Norrland 54 700 kr 54 000 kr 57 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som hr direktör, ligger på 77 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 74 300 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som hr direktör, ligger på 46 100 kr. Denna snittlön återfinns inom regionsektorn.

Variationer i lön inom HR direktör

Yrkestitel Kvinna Man
Personalchef 65 700 kr 79 200 kr
HR manager 65 700 kr 79 200 kr
Personalkamrer 65 700 kr 79 200 kr
Personalintendent 65 700 kr 79 200 kr
HR chef 64 400 kr 66 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en HR direktör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en HR direktör

Visste du att en HR direktör i snitt har liknande lön som en VD information och pr?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en HR direktör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken