{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Violinist?

Medellönen för en Violinist är

45 200 kr

i månaden.

Medellöner för Violinist

Snittlön
Snittlön 45 200 kr
Man
Män 49 200 kr
Kvinna
Kvinnor 39 900 kr

Så mycket tjänar en Violinist i Sverige

Den senaste statistiken visar att en Violinist tjänar 45 200 kr i månadslön i snitt.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Violinist arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Musikproducent, Kantor och Organist.

Vad gör en Violinist?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Violinist på följande sätt:
Framför klassisk musik, populär- eller kyrko­musik som sångare eller instrumentmusiker. Komponerar musikaliska verk, leder och instruerar orkestrar, körer m.m.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Violinist tjänar?

Känner du en Violinist? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Violinist

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Violinist löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 39 100 kr - kr
45-54 42 500 kr 42 600 kr
55-64 39 800 kr 42 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 39 900 kr 49 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Violinist Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 42 500 kr 44 300 kr
55-64 40 900 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 45 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Violinist Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 45 200 kr 39 900 kr 49 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr 41 700 kr - kr
Sydsverige 40 800 kr 40 400 kr 41 200 kr
Västsverige - kr 39 500 kr - kr
Östra Mellansverige 39 100 kr 40 100 kr 37 900 kr
Övre Norrland 37 600 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som violinist, ligger på 49 200 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som violinist, ligger på 35 400 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 37 900 kr.

Variationer i lön inom Violinist

Yrkestitel Kvinna Man
Musikproducent 39 900 kr 49 200 kr
Kantor 39 900 kr 49 200 kr
Filmproducent 44 900 kr 42 400 kr
Skådespelare 33 600 kr 34 000 kr

Sök lönestatistik för alla yrken