{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en ADL-assistent?

Medellönen för en ADL-assistent är

29 100 kr

i månaden.

Medellöner för ADL-assistent

Snittlön
Snittlön 29 100 kr
Man
Män 29 100 kr
Kvinna
Kvinnor 29 000 kr

Så mycket tjänar en ADL-assistent i Sverige

En ADL-assistent i Sverige tjänar i snitt 29 100 kr i månadslön.

Lönen för en ADL-assistent kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en ADL-assistent så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Service-, omsorgs- och försäljningsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel Personlig assistent, Ledsagare och Lots, för invandrare.

Vad gör en ADL-assistent?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en ADL-assistent på följande sätt:
Underlättar för person med funktionsnedsättning att sköta sin skolgång eller sitt arbete. Ger stöd vid vardagssysslor samt fritidsaktiviteter. Ger personlig ledsagning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik ADL-assistent tjänar?

Känner du en ADL-assistent? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik ADL-assistent

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av ADL-assistent löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 27 300 kr 27 600 kr
25-34 28 300 kr 28 500 kr
35-44 28 800 kr 29 100 kr
45-54 29 000 kr 29 400 kr
55-64 29 100 kr 29 300 kr
65-66 29 300 kr 29 000 kr
Genomsnitt 28 600 kr 28 900 kr

 

Ålder Genomsnitt ADL-assistent Genomsnitt alla yrken
18-24 27 400 kr 28 100 kr
25-34 28 400 kr 35 200 kr
35-44 28 900 kr 41 000 kr
45-54 29 100 kr 44 300 kr
55-64 29 100 kr 42 300 kr
65-66 29 200 kr 38 200 kr
Genomsnitt 28 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 27 600 kr 27 700 kr
25-34 29 200 kr 29 400 kr
35-44 30 700 kr 31 000 kr
45-54 31 800 kr 31 700 kr
55-64 32 200 kr 31 900 kr
65-66 32 600 kr 30 400 kr
Genomsnitt 30 900 kr 30 400 kr

 

Ålder Genomsnitt ADL-assistent Genomsnitt alla yrken
18-24 27 600 kr 26 000 kr
25-34 29 300 kr 32 300 kr
35-44 30 800 kr 37 000 kr
45-54 31 800 kr 39 600 kr
55-64 32 200 kr 39 400 kr
65-66 32 200 kr 41 000 kr
Genomsnitt 30 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 29 100 kr 28 900 kr 29 700 kr
Norra Mellansverige 30 400 kr 30 500 kr 30 100 kr
Riket 28 700 kr 28 600 kr 28 900 kr
Småland med öarna 29 100 kr 28 700 kr 30 100 kr
Stockholm 28 300 kr 28 200 kr 28 400 kr
Sydsverige 29 000 kr 28 900 kr 29 100 kr
Västsverige 28 300 kr 28 000 kr 29 100 kr
Östra Mellansverige 28 500 kr 28 500 kr 28 600 kr
Övre Norrland 30 200 kr 30 300 kr 29 900 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 31 000 kr 31 000 kr 31 100 kr
Norra Mellansverige 31 000 kr 31 000 kr 30 700 kr
Riket 30 800 kr 30 900 kr 30 400 kr
Småland med öarna 31 400 kr 31 500 kr 31 000 kr
Stockholm 30 800 kr 30 900 kr 30 600 kr
Sydsverige 30 600 kr 30 700 kr 30 300 kr
Västsverige 31 300 kr 31 400 kr 30 900 kr
Östra Mellansverige 29 800 kr 29 900 kr 29 400 kr
Övre Norrland 30 400 kr 30 700 kr 29 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som adl-assistent, ligger på 35 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor i Övre Norrland. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 32 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som adl-assistent, ligger på 25 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 25 600 kr.

Variationer i lön inom ADL-assistent

Yrkestitel Kvinna Man
Boendestödjare 30 600 kr 30 200 kr
Stödassistent 30 600 kr 30 200 kr
Personlig assistent 29 000 kr 29 100 kr
Ledsagare 29 000 kr 29 100 kr
Obduktionstekniker 27 200 kr 26 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en ADL-assistent

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en ADL-assistent

Visste du att en ADL-assistent i snitt har liknande lön som en Fritidsledare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en ADL-assistent inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken