{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Aktiveringspedagog?

Medellönen för en Aktiveringspedagog är

33 200 kr

i månaden.

Medellöner för Aktiveringspedagog

Snittlön
Snittlön 33 200 kr
Man
Män 33 100 kr
Kvinna
Kvinnor 33 300 kr

Så mycket tjänar en Aktiveringspedagog i Sverige

En Aktiveringspedagog i Sverige tjänar i snitt 33 200 kr i månadslön.

Beroende på var en Aktiveringspedagog arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Socialpedagog, Behandlingspedagog och Stödpedagog.

Vad gör en Aktiveringspedagog?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Aktiveringspedagog på följande sätt:
Behandlar och rehabiliterar klienter och patienter inom psykiatrisk vård, missbruksvård och kriminalvård. Arbetar med insatser till stöd för flyktingar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Aktiveringspedagog tjänar?

Känner du en Aktiveringspedagog? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Aktiveringspedagog

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Aktiveringspedagog löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 31 600 kr 32 200 kr
35-44 34 300 kr 32 400 kr
45-54 35 200 kr - kr
55-64 33 400 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 33 200 kr 32 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Aktiveringspedagog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 31 800 kr 35 200 kr
35-44 33 200 kr 41 000 kr
45-54 34 800 kr 44 300 kr
55-64 33 200 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 33 000 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 29 800 kr 30 500 kr
25-34 32 200 kr 32 200 kr
35-44 33 400 kr 33 400 kr
45-54 34 000 kr 34 000 kr
55-64 34 400 kr 34 100 kr
65-66 35 200 kr 34 700 kr
Genomsnitt 33 400 kr 33 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Aktiveringspedagog Genomsnitt alla yrken
18-24 29 900 kr 26 000 kr
25-34 32 200 kr 32 300 kr
35-44 33 400 kr 37 000 kr
45-54 34 000 kr 39 600 kr
55-64 34 300 kr 39 400 kr
65-66 35 000 kr 41 000 kr
Genomsnitt 33 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 30 700 kr - kr - kr
Riket 33 000 kr 33 200 kr 32 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 34 100 kr 32 900 kr 36 400 kr
Sydsverige 34 900 kr - kr - kr
Västsverige 34 300 kr 33 800 kr - kr
Östra Mellansverige 33 000 kr 33 400 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 32 400 kr 32 400 kr 32 400 kr
Norra Mellansverige 32 900 kr 33 000 kr 32 700 kr
Riket 33 400 kr 33 400 kr 33 500 kr
Småland med öarna 33 300 kr 33 400 kr 33 200 kr
Stockholm 34 400 kr 34 300 kr 34 600 kr
Sydsverige 33 700 kr 33 600 kr 33 900 kr
Västsverige 34 300 kr 34 500 kr 34 000 kr
Östra Mellansverige 32 400 kr 32 300 kr 32 500 kr
Övre Norrland 32 900 kr 32 900 kr 32 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som aktiveringspedagog, ligger på 38 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 36 400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som aktiveringspedagog, ligger på 25 800 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 27 200 kr.

Variationer i lön inom Aktiveringspedagog

Yrkestitel Kvinna Man
Socialpedagog 33 300 kr 33 100 kr
Behandlingspedagog 33 300 kr 33 100 kr
Stödpedagog 33 300 kr 33 100 kr
Behandlingsassistent 33 300 kr 33 100 kr
Integrationshandledare 33 300 kr 33 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Aktiveringspedagog

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Aktiveringspedagog

Visste du att en Aktiveringspedagog i snitt har liknande lön som en Förskollärare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Aktiveringspedagog inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken