{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Arkivråd?

Medellönen för en Arkivråd är
34 400 kr
i månaden.

Medellöner för Arkivråd

Snittlön
Snittlön 34 400 kr
Man
Män 34 600 kr
Kvinna
Kvinnor 34 400 kr

Så mycket tjänar en Arkivråd i Sverige

En Arkivråd i Sverige tjänar i snitt 34 400 kr i månadslön.

Lönen för en Arkivråd kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Arkivråd så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Arkivråd ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Bibliotekarie , Arkivarie  och Skolbibliotekarie  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Arkivråd?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Arkivråd på följande sätt:
Planerar och organiserar biblioteksverksamhet. Bedömer, köper in och klassificerar böcker, tidskrifter och andra typer av publicerat material. Erbjuder fördjupad litteratur- och informationsförmedling samt vägleder bibliotekets användare i informationssökning. Söker, bearbetar och presenterar information. Samlar in, undersöker, bedömer och ordnar handlingar. Värderar och bedömer vilken information som ska sparas för framtiden.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Arkivråd tjänar?

Känner du en Arkivråd? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Arkivråd

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Arkivråd löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 35 800 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Arkivråd Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 35 400 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 28 400 kr 28 200 kr
25-34 31 600 kr 31 500 kr
35-44 33 900 kr 34 300 kr
45-54 35 100 kr 35 500 kr
55-64 35 300 kr 36 300 kr
65-66 35 000 kr 34 800 kr
Genomsnitt 34 200 kr 34 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Arkivråd Genomsnitt alla yrken
18-24 28 300 kr 25 300 kr
25-34 31 500 kr 31 400 kr
35-44 34 000 kr 36 200 kr
45-54 35 200 kr 38 600 kr
55-64 35 600 kr 38 400 kr
65-66 35 000 kr 40 300 kr
Genomsnitt 34 300 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 35 400 kr 35 800 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 36 300 kr 36 700 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 33 400 kr 33 400 kr 33 400 kr
Norra Mellansverige 33 600 kr 33 600 kr 33 700 kr
Riket 34 300 kr 34 200 kr 34 600 kr
Småland med öarna 33 700 kr 33 600 kr 34 200 kr
Stockholm 36 300 kr 36 100 kr 36 800 kr
Sydsverige 33 900 kr 34 000 kr 33 800 kr
Västsverige 33 600 kr 33 500 kr 33 700 kr
Östra Mellansverige 33 800 kr 33 700 kr 34 000 kr
Övre Norrland 33 500 kr 33 400 kr 33 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som arkivråd, ligger på 39 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 38 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som arkivråd, ligger på 26 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 27 600 kr.

Variationer i lön inom Arkivråd

Yrkestitel Kvinna Man
Bibliotekarie 34 400 kr 34 600 kr
Arkivarie 34 400 kr 34 600 kr
Kriminolog 41 900 kr 43 600 kr
Statsvetare 41 900 kr 43 600 kr
Arkeolog 41 900 kr 43 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Arkivråd

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Arkivråd

Visste du att en Arkivråd i snitt har liknande lön som en Kökschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Arkivråd inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken