{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Bibliotekskonsulent?

Medellönen för en Bibliotekskonsulent är

35,200 kr

i månaden.

Medellöner för Bibliotekskonsulent

Snittlön
Snittlön 35,200 kr
Man
Män 35,700 kr
Kvinna
Kvinnor 35,000 kr

Så mycket tjänar en Bibliotekskonsulent i Sverige

Månadslönen för en Bibliotekskonsulent i Sverige är i snitt 35,200 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Bibliotekskonsulent arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Bibliotekarie, Arkivarie och Skolbibliotekarie.

Vad gör en Bibliotekskonsulent?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Bibliotekskonsulent på följande sätt:
Planerar och organiserar biblioteksverksamhet. Bedömer, köper in och klassificerar böcker, tidskrifter och andra typer av publicerat material. Erbjuder fördjupad litteratur- och informationsförmedling samt vägleder bibliotekets användare i informationssökning. Söker, bearbetar och presenterar information. Samlar in, undersöker, bedömer och ordnar handlingar. Värderar och bedömer vilken information som ska sparas för framtiden.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Bibliotekskonsulent tjänar?

Känner du en Bibliotekskonsulent? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Bibliotekskonsulent

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Bibliotekskonsulent löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 35,800 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Bibliotekskonsulent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28,100 kr
25-34 - kr 35,200 kr
35-44 - kr 41,000 kr
45-54 - kr 44,300 kr
55-64 - kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 36,200 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 29,200 kr 28,700 kr
25-34 32,400 kr 32,500 kr
35-44 34,700 kr 35,000 kr
45-54 35,800 kr 36,300 kr
55-64 36,200 kr 37,200 kr
65-66 35,200 kr 37,000 kr
Genomsnitt 35,000 kr 35,500 kr

 

Ålder Genomsnitt Bibliotekskonsulent Genomsnitt alla yrken
18-24 29,100 kr 26,000 kr
25-34 32,400 kr 32,300 kr
35-44 34,700 kr 37,000 kr
45-54 35,900 kr 39,600 kr
55-64 36,400 kr 39,400 kr
65-66 35,500 kr 41,000 kr
Genomsnitt 35,100 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket 36,200 kr 35,800 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 36,500 kr 36,200 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 34,300 kr 34,400 kr 34,300 kr
Norra Mellansverige 34,400 kr 34,400 kr 34,600 kr
Östra Mellansverige 34,500 kr 34,400 kr 35,000 kr
Övre Norrland 34,100 kr 34,000 kr 34,800 kr
Riket 35,100 kr 35,000 kr 35,500 kr
Småland med öarna 34,600 kr 34,400 kr 35,200 kr
Stockholm 37,000 kr 36,800 kr 37,600 kr
Sydsverige 34,900 kr 34,900 kr 34,800 kr
Västsverige 34,300 kr 34,300 kr 34,500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som bibliotekskonsulent, ligger på 40,600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 40,000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som bibliotekskonsulent, ligger på 28,100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor och har en gymnasial utbildning på 3 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 28,700 kr.

Variationer i lön inom Bibliotekskonsulent

Yrkestitel Kvinna Man
Bibliotekarie 35,000 kr 35,700 kr
Arkivarie 35,000 kr 35,700 kr
Kriminolog 42,300 kr 43,800 kr
Statsvetare 42,300 kr 43,800 kr
Arkeolog 42,300 kr 43,800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Bibliotekskonsulent

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Bibliotekskonsulent

Visste du att en Bibliotekskonsulent i snitt har liknande lön som en Fysioterapeut?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Bibliotekskonsulent inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken