{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Återbetalninghandläggare?

Medellönen för en Återbetalninghandläggare är
34 900 kr
i månaden.

Medellöner för Återbetalninghandläggare

Snittlön
Snittlön 34 900 kr
Man
Män 37 100 kr
Kvinna
Kvinnor 34 000 kr

Så mycket tjänar en Återbetalninghandläggare i Sverige

En Återbetalninghandläggare i Sverige tjänar i snitt 34 900 kr i månadslön.

Lönen för en Återbetalninghandläggare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Återbetalninghandläggare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Återbetalninghandläggare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Servicehandläggare , Utbildningsadministratör  och Passhandläggare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Återbetalninghandläggare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Återbetalninghandläggare på följande sätt:
Utför annat handläggningsarbete än inom 3351–3355. Exempel på arbetsuppgifter: Utfärdar föreskrifter, certifikat och tillstånd. Handlägger och förbereder ärenden, utreder och fattar beslut.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Återbetalninghandläggare tjänar?

Känner du en Återbetalninghandläggare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Återbetalninghandläggare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Återbetalninghandläggare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 33 800 kr 37 100 kr
35-44 41 700 kr 42 500 kr
45-54 43 000 kr 47 000 kr
55-64 42 400 kr 46 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 40 400 kr 43 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Återbetalninghandläggare Genomsnitt alla yrken
18-24 24 700 kr 27 000 kr
25-34 35 000 kr 33 800 kr
35-44 42 000 kr 39 600 kr
45-54 44 600 kr 42 700 kr
55-64 44 200 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 41 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 26 600 kr 26 700 kr
25-34 30 400 kr 31 300 kr
35-44 32 800 kr 33 900 kr
45-54 33 400 kr 36 000 kr
55-64 33 400 kr 36 600 kr
65-66 33 800 kr 37 200 kr
Genomsnitt 32 500 kr 33 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Återbetalninghandläggare Genomsnitt alla yrken
18-24 26 700 kr 25 300 kr
25-34 30 700 kr 31 400 kr
35-44 33 100 kr 36 200 kr
45-54 34 000 kr 38 600 kr
55-64 34 000 kr 38 400 kr
65-66 34 700 kr 40 300 kr
Genomsnitt 32 900 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 41 600 kr 40 400 kr 43 300 kr
Småland med öarna 36 500 kr - kr - kr
Stockholm 44 300 kr 43 000 kr 46 500 kr
Sydsverige 39 500 kr - kr - kr
Västsverige 42 300 kr 41 000 kr 43 200 kr
Östra Mellansverige 37 300 kr 37 100 kr 37 500 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 30 000 kr 30 000 kr 30 200 kr
Norra Mellansverige 30 800 kr 30 500 kr 31 700 kr
Riket 32 900 kr 32 500 kr 33 900 kr
Småland med öarna 30 600 kr 30 400 kr 31 500 kr
Stockholm 34 800 kr 34 300 kr 36 200 kr
Sydsverige 32 100 kr 31 800 kr 32 900 kr
Västsverige 32 700 kr 32 700 kr 32 800 kr
Östra Mellansverige 32 700 kr 32 500 kr 33 300 kr
Övre Norrland 31 100 kr 30 900 kr 31 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som återbetalninghandläggare, ligger på 48 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som återbetalninghandläggare, ligger på 24 700 kr. Denna snittlön återfinns inom privat sektor.

Variationer i lön inom Återbetalninghandläggare

Yrkestitel Kvinna Man
Skattehandläggare 33 400 kr 34 500 kr
Besiktningsingenjör inom bilprovning 41 400 kr 38 100 kr
Bygglovshandläggare 38 700 kr 40 500 kr
Brandingenjör 38 700 kr 40 500 kr
Byggnadsinspektör 38 700 kr 40 500 kr

Sök lönestatistik för alla yrken