{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Auktoriserad redovisningskonsult?

Medellönen för en Auktoriserad redovisningskonsult är

41,200 kr

i månaden.

Medellöner för Auktoriserad redovisningskonsult

Snittlön
Snittlön 41,200 kr
Man
Män 42,400 kr
Kvinna
Kvinnor 40,900 kr

Så mycket tjänar en Auktoriserad redovisningskonsult i Sverige

En Auktoriserad redovisningskonsult i Sverige tjänar i snitt 41,200 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Auktoriserad redovisningskonsult arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Redovisningsekonom, Revisorsassistent och Redovisningsansvarig.

Vad gör en Auktoriserad redovisningskonsult?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Auktoriserad redovisningskonsult på följande sätt:
Sammanställer, rapporterar, utvärderar och redovisar företags eller myndigheters ekonomiska resultat. Sammanställer budgetunderlag. Bistår revisor med att granska företags och myndigheters redovisning och förvaltning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Auktoriserad redovisningskonsult tjänar?

Känner du en Auktoriserad redovisningskonsult? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Auktoriserad redovisningskonsult

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Auktoriserad redovisningskonsult löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 32,200 kr 31,000 kr
25-34 36,400 kr 37,000 kr
35-44 41,100 kr 45,500 kr
45-54 43,800 kr 46,500 kr
55-64 42,100 kr 48,900 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41,200 kr 42,600 kr

 

Ålder Genomsnitt Auktoriserad redovisningskonsult Genomsnitt alla yrken
18-24 31,700 kr 28,100 kr
25-34 36,600 kr 35,200 kr
35-44 42,200 kr 41,000 kr
45-54 44,200 kr 44,300 kr
55-64 43,000 kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 41,400 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 31,700 kr 31,300 kr
25-34 32,000 kr 33,400 kr
35-44 33,400 kr 34,200 kr
45-54 33,300 kr 33,900 kr
55-64 33,800 kr 32,300 kr
65-66 34,500 kr - kr
Genomsnitt 33,400 kr 33,300 kr

 

Ålder Genomsnitt Auktoriserad redovisningskonsult Genomsnitt alla yrken
18-24 31,500 kr 26,000 kr
25-34 32,400 kr 32,300 kr
35-44 33,500 kr 37,000 kr
45-54 33,300 kr 39,600 kr
55-64 33,600 kr 39,400 kr
65-66 34,500 kr 41,000 kr
Genomsnitt 33,400 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 36,000 kr 35,800 kr - kr
Norra Mellansverige 37,500 kr 37,200 kr - kr
Östra Mellansverige 40,800 kr 40,500 kr 42,000 kr
Övre Norrland 39,000 kr 39,200 kr - kr
Riket 41,400 kr 41,200 kr 42,600 kr
Småland med öarna 40,600 kr 40,700 kr 40,000 kr
Stockholm 44,500 kr 44,300 kr 45,200 kr
Sydsverige 39,600 kr 40,100 kr 37,600 kr
Västsverige 40,400 kr 39,800 kr 42,800 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 30,500 kr 30,500 kr 30,900 kr
Norra Mellansverige 31,600 kr 31,600 kr 31,900 kr
Östra Mellansverige 33,700 kr 33,400 kr 35,500 kr
Övre Norrland 33,400 kr 33,400 kr 33,400 kr
Riket 33,400 kr 33,400 kr 33,300 kr
Småland med öarna 31,800 kr 32,000 kr 31,200 kr
Stockholm 35,600 kr 35,800 kr 34,200 kr
Sydsverige 34,600 kr 34,500 kr 35,300 kr
Västsverige 33,900 kr 33,900 kr 33,500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som auktoriserad redovisningskonsult, ligger på 48,900 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som auktoriserad redovisningskonsult, ligger på 29,100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en förgymnasial utbildning på minst 9 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 30,500 kr.

Variationer i lön inom Auktoriserad redovisningskonsult

Yrkestitel Kvinna Man
Aktiemäklare 71,600 kr 104,900 kr
Banktjänsteman 39,400 kr 47,000 kr
Redovisningsekonom 40,900 kr 42,400 kr
Revisorsassistent 40,900 kr 42,400 kr
Skadereglerare 39,000 kr 40,200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Auktoriserad redovisningskonsult

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Auktoriserad redovisningskonsult

Visste du att en Auktoriserad redovisningskonsult i snitt har liknande lön som en Meteorolog?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Auktoriserad redovisningskonsult inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken